06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 16 mei 2018

Laat de tekst voorlezen

OUDEREN NOODGEDWONGEN

NAAR SCHOOL.

bron: Redactioneel/De Telegraaf.

door: Marlies van der Vloot.

Waar al zo vaak toe is opgeroepen, lijkt nu ook te gebeuren: ouderen laten zich steeds vaker bij- en omscholen. Ze moeten wel, om ook na hun 55e ’fit’ te blijven voor de arbeidsmarkt.

Nu bijna alle regelingen voor vroegpensioen zijn afgeschaft en de AOW-leeftijd rap richting 67 stijgt, en ervoorbij, gaan ook ouderen op cursus. Het verschil met het aandeel jongeren dat terug naar school gaat wordt kleiner, constateert onderzoeksinstituut ROA, onderdeel van Maastricht University, vandaag in een rapport.

Als ouderen nieuwe vaardigheden leren, gaat de hoge werkloosheid in die groep omlaag, is de theorie achter het bij- en omscholen van die groep. Van alle mensen die langer dan een jaar in de WW zitten, is driekwart vijftig jaar of ouder, blijkt uit de laatste cijfers van het UWV. Hoe langer iemand werkloos is, hoe kleiner ook de kans op een baan.

Goed nieuws.

Dat één op de drie 55-plussers recentelijk een werkgerelateerde cursus of training heeft gevolgd, is dus goed nieuws voor de ouderenwerkloosheid. Het verschil met jongeren is nog wel groot: van alle 35- tot 44-jarigen heeft meer dan de helft kortgeleden aan bij- of omscholing gedaan.

Cursussen en trainingen volgen blijft wel iets voor mensen die een hbo- of universitair diploma hebben, concludeert het ROA uit de cijfers van 2004 tot 2017. Hoogopgeleiden komen vaker zelf op het idee om zich te laten bij- of omscholen, terwijl werkenden met een mbo-diploma of minder vooral gaan leren omdat de baas wil dat ze dat gaan doen. Meer dan de helft van alle laag- en middelbaar opgeleiden noemt een oekaze van hogerhand als belangrijkste reden om een cursus te gaan doen. Hoogopgeleiden gaan terug de schoolbanken in om ’loopbaandoelen te realiseren’.

Direct gevolg van dat verschil in motivatie: de ’leerkloof’ tussen oud en jong is kleiner geworden, maar die tussen hoog- en laagopgeleid is juist gegroeid. Hoger opgeleiden volgen niet alleen meer cursussen dan lager opgeleiden, hun bij- en omscholingstrajecten duren ook nog eens langer: 24 om 21 uur gemiddeld.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105