Woensdag 14 maart 2018

Laat de tekst voorlezen

MELDPUNT VOOR KLACHTEN OVER

TOEGANKELIJKHEID STEMLOKALEN.

bron: Redactioneel/BN De Stem/ANP MediaWatch.

door: Marlies van der Vloot.

Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking die problemen ervaren bij het stemmen op 21 maart kunnen met hun klachten terecht bij een speciaal meldpunt. Het meldpunt is een initiatief van het College voor de Rechten van de Mens.

Vooral mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking hadden vorig jaar grote moeite met het uitoefenen van hun stemrecht, bleek na onderzoek van het college. Ze hadden bijvoorbeeld problemen met het lezen en invullen van het stembiljet of het lezen van verkiezingsprogramma's. Bovendien waren nog niet alle stemlokalen en stemhokjes toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.

Oproep.

Het college riep daarom de overheid, gemeenten en politieke partijen op ervoor te zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk zijn voor iedereen. De oproep was mede aanleiding voor het huidige kabinet om de toegankelijkheid van verkiezingen als aandachtspunt op te nemen in het regeerakkoord.

Volgens een woordvoerster van het college worden de klachten niet in behandeling genomen, maar worden ze verzameld en geanalyseerd om te kijken of er verbetering is opgetreden ten opzichte van de Kamerverkiezingen van 2017. Toen was er ook een meldpunt van het college. Er kwamen onder meer veel klachten binnen over het stembiljet. Het was voor mensen met een beperking te groot, te moeilijk opvouwbaar of onleesbaar, door de kleine letters.

Sinds 2016 is een VN-verdrag over gehandicapten van kracht, waarin zelfstandig stemmen voor iedereen centraal staat. Het college voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op dat verdrag.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum