06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 13 juni 2018

Laat de tekst voorlezen

HOORTOESTELDRAGERS MINDER

VAAK NAAR ZIEKENHUIS.

bron: Redactioneel/Doof.nl.

door: Ton van Vugt.

Slechthorenden die een hoortoestel dragen zijn minder snel geneigd om naar de eerste hulp of naar het ziekenhuis te gaan dan slechthorenden die geen hoortoestel droegen, concludeerden Amerikaanse wetenschappers onlangs.

In hun recente studie verzamelden ze gegevens van 1300 slechthorende personen in de leeftijd van 65 tot 85.

Veel slechthorenden dragen geen hoortoestel.

Wat bleek nog meer? Ondanks dat ze allemaal zwaar slechthorend waren, droeg maar liefst 45% van de onderzochte groep geen hoortoestel. De mensen die wél een hoortoestel droegen gingen minder vaak naar het ziekenhuis dan mensen die géén hoortoestel droegen. Hoewel dit slechts om een percentage van 2% ging, is het volgens de onderzoekers wel significant.

Daarnaast verblijven de hoortoesteldragers die wél in het ziekenhuis belanden minimaal één dagdeel minder in het ziekenhuis dan de slechthorenden die geen hoortoestel dragen. Dit kan te maken hebben met een andere bevinding, namelijk dat de hoortoesteldragers eerder naar de huisarts gaan. De groep die geen hoortoestel draagt gaan minder vaak naar een huisarts, maar komen direct bij de spoedeisende hulp of in het ziekenhuis terecht.

Zorgkosten.

Een opname in het ziekenhuis of bij de spoedeisende hulp kost natuurlijk veel meer geld dan een bezoek aan de huisarts en met name in Amerika is dit een heikel punt. Omdat hoortoestellen daar niet vergoed worden of hooguit voor een klein gedeelte. De onderzoekers willen met deze studie aangeven hoe belangrijk hoortoestellen zijn, en aantonen dat het investeren in vergoedingen voor hoortoestellen dus juist een kostenefficiënter kan zijn. Omdat de zorgkosten voor mensen die geen hoortoestel dragen uiteindelijk mogelijk veel hoger uitpakken. Hier moet nog wel verder onderzoek naar worden gedaan. Waarom slechthorenden zonder hoortoestel vaker naar het ziekenhuis gaan, is ook (nog) niet onderzocht.

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de website van Michigan Medicine.

► Hoe werkt een gehoorapparaat? [Het Klokhuis]:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105