06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 13 juni 2018

Laat de tekst voorlezen

NIVEL ONDERZOEKSPROGRAMMA 2018-2021 NU BESCHIKBAAR.

bron: Redactioneel/NIVEL.

door: Marlies van der Vloot.

Nivel-onderzoek draagt bij aan vernieuwingen en verbeteringen in de gezondheidszorg. Maar hoe doen we onderzoek en op welke thema’s? In de uitgave Nivel Onderzoeksprogramma 2018-2021 maakt u kennis met onze programmaleiders en werkwijzen en leest u waar we ons komende jaren voor in gaan zetten.

Het Nivel doet onderzoek dat in de praktijk gebruikt moet kunnen worden en bijdraagt aan een betere zorg voor patiënten en burgers. Hiermee bevinden we ons op het snijvlak van wetenschap, beleid en de zorgwerkvloer. We luisteren niet alleen naar hoe patiënten de zorg ervaren, of wat professionals nodig hebben, maar kijken ook naar het gezondheidszorgsysteem in zijn geheel.

Trends in de zorg.

Onze onderzoeksthema’s bepalen we aan de hand van de trends in de zorg. De komende jaren zetten we onder andere in op relevante vraagstukken, zoals: de toenemende druk op mantelzorgers, het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen en hoe taken beter verdeeld kunnen worden onder professionals om de krapte op de arbeidsmarkt beter op te vangen. Maar ook nieuwe technologische mogelijkheden zullen de zorg en onderlinge relaties tussen zorgverleners en zorgverleners en patiënten sterk veranderen. Kwaliteit en veiligheid voor patiënten zijn essentiële aandachtspunten in alle zorgketens en –netwerken.

Unieke dataverzamelingen.

Hiernaast is er aandacht voor onze eigen, uitgebreide onderzoeksinfrastructuren, die een schat aan informatie bevatten. Via de Nivel Zorgregistraties hebben kunnen we gebruik maken van geanonimiseerde huisartsgegevens van 1,7 miljoen Nederlanders. Hiermee kunnen we epidemieën opsporen en trends bepalen die vele jaren terug in de tijd gaan. Met onze patiënten-, burger- en verzekerdenpanels kunnen we makkelijk duizenden mensen bereiken die vragenlijsten invullen over hun ervaringen met de gezondheidszorg. Omdat we geen respondenten hoeven te werven, kunnen we snel inspringen op relevante vraagstukken.

► NIVEL introductie film:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105