06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 13 juni 2018

Laat de tekst voorlezen

WLZ-INKOOPBELEID 2019

GEPUBLICEERD.

bron: Redactioneel/ActiZ.

door: Marlies van der Vloot.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op 1 juni de Aanvulling 2019 Inkoopkader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gepubliceerd. Zorgkantoren hebben aanvullend het Wlz-inkoopbeleid voor het eigen werkgebied bekendgemaakt. Onderdeel van het inkoopbeleid zijn de extra middelen voor verpleeghuiszorg. 

Zorgverzekeraars Nederland heeft op haar site de Aanvulling 2019 Inkoopkader Wlz gepubliceerd. Het landelijke inkoopkader 2018 – 2020 dat vorig jaar voor de periode voor 3 jaar is gepubliceerd blijft van toepassing. De nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling van het inkoopbeleid heeft ZN in de Aanvulling 2019 Inkoopkader Wlz vastgelegd. Een specifiek onderdeel van de Aanvulling 2019 is de extra middelen die voor verpleeghuiszorg via een kwaliteitsbudget beschikbaar komen. Daarin zijn afspraken opgenomen die ActiZ met ZN en VWS hebben gemaakt over het inkoopbeleid, zie ook het nieuwsbericht dat op 1 juni jl. samen met ZN is uitgegaan

Reguliere inkoopbeleid.

In het reguliere inkoopbeleid zijn er twee belangrijke wijzigingen:

1. Het contracteren van de fysieke locatie (intramurale zorg en geclusterd VPT) per regio is het uitgangspunt voor inkoop Wlz 2019;

2. De NHC/NIC wordt in 2019 voor 100% vergoed.  

Extra middelen verpleeghuiszorg.

Voor de implementatie van het kwaliteitskader komt in 2019 een bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar. Dit is circa 6% van het Wlz-budget voor onze branche. De 600 miljoen komt bovenop de 435 miljoen die in 2018 aan de tarieven is toegevoegd. De middelen voor 2019 komen beschikbaar via een kwaliteitsbudget. Vanaf 1 september tot en met uiterlijk 31 december 2018 kunt u hiervoor plannen indienen bij het zorgkantoor. Zorgkantoren zullen deze plannen in principe binnen 6 weken beoordelen, zodat zorgorganisaties zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de begroting voor 2019. ZN publiceert nog een verantwoordingsmodel waarover afstemming met ActiZ plaatsvindt en een toelichting op het proces van aanlevering van het verantwoordingsmodel. 

De definitie van zorgpersoneel zoals opgenomen in het programmaplan ‘Thuis in het verpleeghuis’ van minister De Jonge blijft gehandhaafd. Dit is conform de wens van ActiZ. Dit betekent dat er geen limitatieve lijst komt en dat aanbieders extra personeel in het gesprek met het zorgkantoor moeten verantwoorden op basis van een format personeelssamenstelling. ZN zal haar leden adviseren om dit te beoordelen op basis van de bedoeling van het kwaliteitskader. Zorgpersoneel is daarbij personeel dat bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van zorg voor cliënten. 

Wlz-inkoopbeleid 2019 zorgkantoren.

Op de sites van de zorgkantoren zijn de Wlz-inkoopdocumenten 2019 beschikbaar die van toepassing zijn op de werkgebieden van de zorgkantoren als aanvullingen op het landelijke inkoopkader Het gaat om de volgende linken naar de sites:

Zilveren Kruis 

CZ  

Menzis

VGZ

DSW

Zorg & Zekerheid

De Friesland

Midden IJssel 

ActiZ ondersteunt zorgorganisaties bij de verkoop van de Wlz-zorg en de afspraken met het zorgkantoorzie hiervoor de nadere informatie over de ondersteuning.

► Care College - De Wet langdurige zorg:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105