06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 13 juni 2018

Laat de tekst voorlezen

STAATSSECRETARIS KNOPS:

MEER AANDACHT VOOR

TOEGANKELIJKE WEBSITES.

bron: Redactioneel/Gemeente.nu/Bartiméus.

door: Carlijn de Groot.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken erkent dat de toegankelijkheid van gemeentewebsites nog niet de hoogste prioriteit heeft. Wel verwacht hij binnenkort meer aandacht hiervoor, als gevolg van nieuwe regels.

Dat de websites van gemeenten toegankelijk moeten zijn voor iedereen, ook voor mensen met beperkingen, daarover is iedereen het eigenlijk wel eens. Maar, schrijft Knops in antwoord op Kamervragen: ‘De brede onderschrijving van het uitgangspunt leidt tot dusverre niet bij alle overheidsinstanties tot het maken van plannen of concrete acties. In de dagelijkse praktijk wordt regelmatig aan andere onderwerpen een hogere prioriteit toegekend dan aan webtoegankelijkheid. Dat geldt ook voor het beschikbaar maken van middelen.’

Nieuwe wetgeving.

Gemeenten zijn al sinds 2008 verplicht hun site toegankelijk te maken, maar daarop staan geen sancties. Nieuwe Europese wetgeving bepaalt echter dat er een ‘adequate en doeltreffende handhavingsprocedure beschikbaar komt’ voor overheden die webtoegankelijkheid aan hun laars lappen. Nederland implementeert deze richtlijn in het onlangs gepubliceerde 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'. Dat treedt formeel op 1 juli in werking, maar vervolgens duurt het nog wel even voordat gemeenten er écht aan moeten voldoen.

Wachten op Brussel.

Zo wordt nog gewacht op nadere instructies uit Brussel. ‘Op dit moment is er nog geen volledig beeld, mede omdat de exacte eisen waaraan toegankelijkheidsverklaringen moeten voldoen nog door de Europese Commissie moeten worden vastgesteld,’ schrijft Knops. Ook over het toezicht en de rapportagemethode ontbreekt nog helderheid, en bovendien bestaat er kans dat de Commissie de toegankelijkheidsnorm EN 301 549 nog gaat ‘actualiseren of vervangen’, zo blijkt uit het besluit.

Gefaseerd.

Het besluit treedt in ieder geval gefaseerd in werking voor verschillende websites en apps. Websites die vanaf 23 september dit jaar worden gepubliceerd, worden als eerste onderworpen aan de nieuwe regels: deze moeten een jaar later voldoen aan de normen. Oudere websites vallen pas in september 2020 onder het nieuwe regime, mobiele applicaties in september 2021.

► (On)toegankelijkheid gedemonstreerd:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105