06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 11 juli 2018

Laat de tekst voorlezen

BRANDWONDENZORG NEDERLAND KOPLOPER eHEALTH.

bron: Redactioneel/Nederlandse Brandwonden Stichting.

door: Carlijn de Groot.

Een ongeval met ernstige brandwonden tot gevolg, leidt regelmatig tot verminkende littekens, fysieke beperkingen en psychische problemen.

Brandwondencentra Groningen, Beverwijk en Rotterdam stimuleren eigen regie patiënt

Gedeelde besluitvorming over het behandeltraject na brandwonden leidt tot meer regie van de patiënt en betere behandelresultaten. Dat is de inzet van de brandwondencentra om de best mogelijke kwaliteit van brandwondenzorg te bieden. De drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) zijn om die reden door Zorginstituut Nederland bestempeld als één van de voorlopers op het gebied van gedeelde besluitvorming op basis van uitkomsteninformatie.

Een ongeval met ernstige brandwonden tot gevolg, leidt regelmatig tot verminkende littekens, fysieke beperkingen en psychische problemen. De brandwondencentra stellen vast dat de grote onzekerheid over wat een patiënt te wachten staat in de jaren na het ongeval, een belemmering is voor het herstel van die patiënt. ‘’Dit moeten we en kunnen we samen aanpakken’’, zegt Titus Radstake, voorzitter van de patiëntenvereniging Vereniging van Mensen met Brandwonden. ‘’Tijdens de nazorgperiode van patiënten met brandwonden wordt een groot aantal behandelbeslissingen genomen. Als de patiënt en de arts op basis van goede duidelijke uitkomstinformatie samen beslissen, krijgt de patiënt meer regie en vertrouwen in de behandeling en de uitkomst daarvan. Daarnaast is het belangrijk om ook de persoonlijke situatie van de patiënt mee te nemen in behandelbeslissingen. Zo wordt de belemmering van het herstel grotendeels weggenomen.’’

Nazorgportal faciliteert ‘samen beslissen’ optimaal.

Om dit mogelijk te maken werken de drie Nederlandse brandwondencentra binnen Brandwondenzorg Nederland de komende twee jaar nauw samen met de Vereniging van Mensen met Brandwonden, Nederlandse Brandwonden Stichting , Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) en andere partners[1] om deze vorm van gedeelde besluitvorming duurzaam in te bedden in hun multidisciplinaire nazorgtraject. Gebruikmakend van uitkomsteninformatie wordt een nazorgportal ontwikkeld die het proces van samen beslissen optimaal faciliteert. Titus Radstake: ‘’We vertalen echt ingewikkelde informatie in bruikbare en patiëntgerichte keuzehulpen, die voor de patiënt als eHealth toepassing beschikbaar komen. De patiënt kan in een app en website zijn persoonlijke omstandigheden, de huidige situatie en zijn behandeldoelen en -wensen in kaart brengen. Zo herkent de patiënt zichzelf in de informatie en krijgt daarmee een goed beeld van de mogelijkheden om samen met de zorgprofessional te beslissen over het behandeltraject.’’

Samen beslissen leidt tot vertrouwen en gevoel van autonomie.

Beslissen over een behandeling is niet eenvoudig na brandwonden. Er spelen vaak meerdere problemen tegelijkertijd; op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Daarom wordt in dit soort complexe situaties gedeelde besluitvorming soms onbedoeld vermeden. Maar voor patiënten met een complexe problematiek is het bij uitstek belangrijk om zo snel mogelijk het gevoel van autonomie terug te krijgen. Door samen met de zorgverlener te beslissen over de nazorg en deze beslissingen systematisch te benaderen krijgt een patiënt vertrouwen in zijn behandeltraject en in de passendheid voor zijn of haar persoonlijke situatie.

Functionele, psychosociale en cosmetische gevolgen beter in kaart.

Mensen met ernstige brandwonden worden opgenomen in een van de drie gespecialiseerde brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. De nasleep van brandwonden kan jaren of zelfs levenslang in beslag nemen. In nog geen 40 jaar is de kans op overleven na een brandwondenongeval gestegen van een paar procent naar bijna 100%. Door deze relatief recente ontwikkeling is er behoefte om functionele, psychosociale en cosmetische gevolgen beter in kaart te brengen en de zorg te verbeteren. De samenhang tussen deze domeinen maakt de zorg aan de patiënt met ernstige brandwonden complex. Zo kunnen littekens zorgen voor contracturen of strengen, die consequenties hebben voor de bewegingsvrijheid en functionaliteit van aangedane lichaamsdelen. Dit geeft beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven en heeft invloed op de zelfwaardering en het psychisch functioneren. De ontwikkeling en implementatie van dit nazorgportal in de brandwondenzorg leidt tot betere behandelresultaten.

[1] De samenwerkende organisaties zijn: de Vereniging van Mensen met Brandwonden (VMB), de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN), de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg (NVBZ), het Martini Ziekenhuis Groningen, het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Expertnetwerk brandwonden van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapie en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

► Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juli 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.