06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 11 april 2018

Laat de tekst voorlezen

OPPOSITIE: KAMER STAAT BUITENSPEL

BIJ ZORGBEZUINIGINGEN.

bron: Redactioneel/NOS/ANP MediaWatch.

door: Marlies van der Vloot.

Oppositiepartijen willen dat de Tweede Kamer meer te zeggen krijgt over de bezuinigingen in de zorg. "Nu kunnen we alleen ja of ja zeggen", meent PvdA-Kamerlid Dijksma.

Het kabinet wil de groei van de zorgkosten beteugelen. Daarom sluiten de ministers Bruins en De Jonge zorgakkoorden met de zorgverzekeraars, huisartsen, specialisten, de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging. Die moeten jaarlijks 1,9 miljard euro opleveren voor de schatkist. Ook het vorige kabinet sloot zorgakkoorden.

De oppositiepartijen klagen dat het parlement nauwelijks controle kan uitoefenen op de inhoud en de uitvoering van die bezuinigingsakkoorden. "In de praktijk blijkt dat lastig", zegt Kamerlid Gerbrands van de PVV. "Ten eerste omdat de akkoorden in coalitieverband worden dichtgetimmerd." Bovendien laten de resultaten van de bezuinigingen vaak lang op zich wachten. Gerbrands: "Meestal jaren. Tussentijds bijsturen of ingrijpen is lastig."

Minister een boodschap meegeven.

PvdA-Kamerlid Dijksma noemt het systeem van de zorgakkoorden een doos van Pandora, je weet nooit wat eruit komt. Daarom wil ze een hoofdlijnendebat in de Tweede Kamer, voordat de minister met de sector en de zorgverzekeraars om de tafel gaat. "Om hem een boodschap mee te geven."

Ze wil ook een parlementair voorbehoud, dat wil zeggen dat een gesloten akkoord pas van kracht wordt als de Tweede Kamer het heeft goedgekeurd.

Ook SP'er Hijink vindt dat de Kamer te weinig grip heeft op wat er in de akkoorden wordt afgesproken. "Vorig jaar bleek dat zorgverzekeraars afspraken met de huisartsen negeerden. Wij vroegen de minister om de zorgverzekeraars hierop aan te spreken, maar dit moesten de huisartsen maar onderling met de zorgverzekeraars oplossen. Dat schiet natuurlijk niet erg op."

Rondetafelgesprek.

Regeringspartij D66 voelt niets voor de voorstellen van de PvdA. "We moeten niet op de stoel van de zorgbestuurders gaan zitten", zegt Kamerlid Dijkstra. "Het is aan de sector zelf, daar zit de deskundigheid."

Volgende week houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van organisaties die bij de zorgakkoorden betrokken zijn.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105