06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 11 april 2018

Laat de tekst voorlezen

INFORMATIE RONDOM HET OVERSTAPPEN VAN ZORGVERZEKERAAR KAN NOG BETER.

bron: Redactioneel/NIVEL.

door: Marlies van der Vloot.

De informatievoorziening over zorgverzekeringen was tijdens dit overstapseizoen beter dan vorig jaar. Toch is niet alle informatie goed terug te vinden op de websites en is het taalniveau regelmatig te hoog. Verzekeraars zijn wel goed bereikbaar voor vragen van verzekerden.

Dit blijkt uit de Monitor Overstapseizoen 2017-2018 van het Nivel, in opdracht van het Ministerie van VWS.

Op bijna alle websites van zorgverzekeraars is informatie over type polissen (naturapolis, restitutiepolis) aanwezig. Soms zijn de teksten op de websites begrijpelijk voor bijna iedereen, maar op de meeste websites zijn de teksten moeilijker. Verzekerden vinden het bovendien verwarrend dat zorgverzekeraars verschillende namen gebruiken voor hun polissen.

Overnemen bestaande zorg.

Het is niet altijd duidelijk of zorgverzekeraars bestaande zorg overnemen. Zorgverzekeraars hebben onderling afgesproken om eventuele overstapbelemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen, onder andere door bestaande zorg over te nemen. Zo is afgesproken dat de nieuwe verzekeraar machtigingen voor bijvoorbeeld hulpmiddelen en  toegangsverleningen voor het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb-vv) overneemt van de oude zorgverzekeraar. Een minderheid van de verzekeraars geeft hier informatie over op hun website. Na vragen van een mystery-verzekerde blijkt een meerderheid van de verzekeraars deze zorg wel over te nemen. Maar doordat verzekeraars daar weinig online informatie over geven en doordat sommige verzekeraars zeggen de zorg niet over te nemen, is een machtiging of pgb-toegangsverlening een mogelijke overstapbelemmering voor verzekerden.

Noodzaak goede informatie.

In ons zorgverzekeringsstelsel is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Het stelsel is zo ingericht dat het voor iedereen, oud of jong, gezond of ziek, arm of rijk, mogelijk is om tegen dezelfde voorwaarden een basisverzekering af te sluiten. Verzekerden mogen zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar zij dat doen. Het wisselen van zorgverzekeraar is één van de manieren waarop verzekerden invloed kunnen uitoefenen op het aanbod van zorgverzekeraars. Om een goede keuze te kunnen maken hebben verzekerden goede en begrijpelijke informatie nodig over bijvoorbeeld het type polis. Ook is het belangrijk dat elke verzekerde zonder belemmeringen kan overstappen naar een  andere zorgverzekeraar.

De monitor.

Drie onderwerpen staan centraal in de Monitor Overstapseizoen 2017-2018:

1. Informatievoorziening door de zorgverzekeraar,

2. Potentiële overstapbelemmeringen voor verzekerden

3. De zorgverzekeraars als zorgadviseur.

Gegevens in de monitor zijn afkomstig van analyses van websites van zorgverzekeraars, taalniveau-analyses van de teksten van die websites, mystery-onderzoek, een vragenlijst afgenomen binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en een focusgroepdag met verzekerden.

NIVEL panels

Consumentenpanel gezondheidszorg

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105