06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 11 april 2018

Laat de tekst voorlezen

HOEKSTRA: OUDEREN ZITTEN

ER BEST WARMPJES BIJ.

bron: Redactioneel/NOS/ANP.

door: Carlijn de Groot.

Ouderen in Nederland hebben het financieel over het algemeen goed. Dat betoogt minister Hoekstra van Financiën. Op verzoek van het CDA in de Eerste Kamer inventariseerde hij de inkomens- en vermogenspositie van ouderen.

Daaruit blijkt dat het inkomen van ouderen, net als dat van andere groepen, sinds 2014 stijgt. Hoekstra verwijst daarbij naar cijfers van het CBS. Het welvaartsniveau van ouderen ligt ook hoger dan dat van mensen onder de 65 jaar.

Tijdens de crisis van 2010 tot 2013 ging de koopkracht van ouderen nog achteruit, maar vanaf 2014 stijgt hij weer, schrijft Hoekstra. Ook de komende tijd gaan ze er jaarlijks 0,7 procent op vooruit, verwacht hij.

Hoger vermogen.

Ouderen hebben een beduidend hoger vermogen dan jongere generaties, ook als je hun eigen woningbezit meerekent. Hun vermogen is sinds 2007 fors gegroeid, terwijl het onder de rest van de bevolking flink is gedaald.

Ook vergeleken bij andere Europese landen doen Nederlandse ouderen het financieel goed. Na hun pensionering gaan ze er over het algemeen in inkomen nauwelijks op achteruit. In landen als Frankrijk, België en Duitsland houden gepensioneerden minder dan 70 procent van hun inkomen over.

Hoekstra wijst er op dat het hier om gemiddeldes gaat. "Natuurlijk gaan daar achter ook verschillen schuil. Huishoudens met ouderen kunnen net zo goed een laag inkomen hebben of weinig vermogen. Het kabinet zal daarom oog blijven houden voor financieel kwetsbare groepen in de samenleving."

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105