06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 11 april 2018

Laat de tekst voorlezen

FNV: VERLOREN GENERATIE ARBEIDSBEPERKTEN DREIGT.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestruur.

door: Sjoerd Willen/Ton van Vugt.

Vakbond FNV waarschuwt voor een verloren generatie als er niet snel iets wordt gedaan voor de groep jongeren met een arbeidsbeperking die afhankelijk is van intensieve begeleiding. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zou voor hen opnieuw moeten worden opengesteld, vindt FNV-bestuurder Kitty Jong.

De FNV riep de Tweede kamer daarom op de Participatiewet aan te passen. Volgens De Jong ontbreekt bij gemeenten de prikkel om voor deze groep jongeren actie te ondernemen omdat zij vaak niet uitkeringsgerechtigd zijn en de weg naar de gemeente niet kunnen vinden. ‘Het is schandalig dat deze jongeren zo buiten de boot vallen’, aldus De Jong. Binnen de Wsw, die in 2015 is afgesloten voor nieuwe instroom, zouden jongeren met een arbeidsbeperking ook een verdere opleiding kunnen krijgen, hoopt FNV. De vakbond wil de Wsw ook weer opengesteld hebben voor de groep mensen die niet uit de voeten kan met een reguliere baan, maar niet voor beschut werk in aanmerking komt.

‘Dat vangnet kan ook een springplank zijn voor mensen die binnen beginnen en zich vervolgens zo ontwikkelen dat ze definitief buiten het Sw-bedrijf kunnen werken.’ Vorige week dinsdag nam de Tweede Kamer een motie aan om het kabinet naar gemeenten te laten verduidelijken dat zij de zoekperiode in de bijstand voor jongeren onder de 27 jaar kan schrappen voor jongeren met een arbeidsbeperking. Daarnaast werd een motie aangenomen die gemeenten aanspoort om voormalige beschut-werkers te benaderen met de vraag of zij opnieuw behoefte hebben aan die voorziening en om beschutte werkplekken te organiseren als daar behoefte aan is.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105