06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 10 oktober 2018

Laat de tekst voorlezen

SLEUTELEN AAN

SOCIALE WIJKTEAMS.

bron: BinnenlandsBestuur/Yolanda de Koster.

De basis bij de sociale wijkteams in Midden-Groningen is op orde, maar de klus is nog niet geklaard. Dat concludeert onderzoeksbureau BMC na evaluatie. Het college stelt de gemeenteraad voor om vanaf 2019 aanpassingen door te voeren.

Zo zal een hoofdaannemer worden aangesteld die verantwoordelijk is voor de uitvoering en coördinatie van de sociale teams. Gemeenten en zorgaanbieders detacheren naar deze hoofdaannemer. Inwoners moeten ook voor werk en inkomen bij de teams terecht kunnen; de teams moeten dus breder gaan werken. Er is harmonisatie nodig in de wijkteams uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Ook moet de samenwerking tussen wijkteams en bijvoorbeeld vrijwilligers worden verbeterd. De samenwerking tussen team en wijk moet worden verbeterd. Daartoe worden de basisvoorzieningen in de wijk worden versterkt.

Geen wachtlijsten.

BMC heeft in de periode februari tot en met april onderzoek gedaan naar het functioneren van de sociale teams. De basis is op orde, zo concludeert het onderzoeksbureau. De wijkteams opereren echt als teams, de toegang tot ondersteuning aan inwoners is gecontinueerd, cliënten zijn tevreden en er zijn geen wachtlijsten. Ook de samenwerking tussen organisaties verloopt naar behoren.

Niet integraal.

Niet alle ambities die in aanloop naar de decentralisaties jeugd, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen 2015 zijn gesteld, zijn bereikt, zo concludeert BMC. Zo werken de teams nog niet altijd integraal vanuit alle levensdomeinen en vanuit de gedachte ‘een plan, een huishouden, een regisseur’. Ook de rol van de teams in samenlevingsopbouw kan beter, evenals het meer inzetten op laagdrempelige voorzieningen zodat minder snel een beroep wordt gedaan op maatwerkvoorzieningen en/of individuele voorzieningen.

Het college wil 2019 en 2020 gebruiken om de aan de raad voorgestelde veranderingen te realiseren.

► Sociale wijkteams:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105