06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Woensdag 10 oktober 2018

Laat de tekst voorlezen

OVERHEID WIL AFSPRAKEN OVER

BANEN GEHANDICAPTEN OP DE SCHOP NEMEN.

bron: Redactioneel/AD/ANP.

De overheid verplicht zichzelf niet langer om 25.000 arbeidsgehandicapten aan te nemen. Mensen met een beperking die een baan krijgen bij een bedrijf, tellen voortaan ook mee voor het quotum dat de overheid zich had opgelegd, als het aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) ligt.

Van Ark zoekt naar nieuwe manieren om arbeidsgehandicapten aan een gewone baan te helpen, nu haar plan om werkgevers hun voortaan minder te laten uitbetalen is gesneuveld. Ze wil een eerdere maatregel, de afspraak dat de overheid 25.000 arbeidsgehandicapten aanneemt en het bedrijfsleven 100.000, op de schop nemen.

De overheid faalt op dat vlak al jaren, terwijl bedrijven wel doen wat ze hebben afgesproken. De gezamenlijke doelstelling blijft wel overeind, benadrukt Van Ark, en de overheid mag niet achteroverleunen.

Quota samenvoegen.

De staatssecretaris wil de twee quota nu samenvoegen. Ze zegt te willen voorkomen dat de overheid uitbesteed werk dat door mensen met een beperking wordt gedaan weer in eigen hand neemt om maar aan de afspraak te voldoen, in plaats van zich te richten op het scheppen van nieuwe banen.

Dat zou per saldo alleen maar banen voor arbeidsgehandicapten kosten, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De overheid helpt dan geen mensen met een beperking aan een baan, maar kaapt ze weg uit het bedrijfsleven.

Kijken naar werkplek.

Om dat te voorkomen, wilde Van Ark aanvankelijk niet langer kijken naar de aanstelling van een arbeidsgehandicapte, maar naar zijn werkplek. Ze wilde zo regelen dat iemand met een beperking die bijvoorbeeld voor een cateraar een opdracht op een ministerie uitvoert, voor het overheidsquotum meetelt. Maar dat bleek veel te ingewikkeld.

De linkse oppositie vreest dat de overheid door de nieuwe opzet gemakkelijk wegkomt. Maar de nieuwe werkwijze ,,ontslaat overheidswerkgevers zeker niet van hun verantwoordelijkheden'', schrijft de staatssecretaris. Ze gaat daarom strengere afspraken maken met overheidswerkgevers.

Voor de Tweede Kamer zich in november buigt over de begroting van haar ministerie werkt ze uit hoe ze wil zorgen dat de overheid zich blijft inspannen om arbeidsgehandicapten te werven.

► Animatie garantiebanen:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105