Woensdag 10 januari 2018

Laat de tekst voorlezen

EEN PLEK OP DE ARBEIDSMARKT

BEGINT MET EEN GOEDE BASIS.

bron: Persbericht/Ergon.

door: Ton van Vugt.

“Volwasseneneducatie draagt bij aan de sociale en economische zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie van burgers. Heel fijn dat we deze medewerkers een passend en eigentijds aanbod kunnen bieden om hun basisvaardigheden te verbeteren.”

Ergon en Ster College, onderdeel van het Summa college, gaan de komende vier jaar extra investeren in opleidingen Basisvaardigheden voor Ergonmedewerkers en werkzoekenden van het Participatiebedrijf. De basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden dragen bij aan het beter functioneren op het werk en ook in privésituaties. Daarom ondertekenden Ergon en het Ster College op 21 december een convenant.

Het project wordt gefinancierd door de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant en is onderdeel van het Regionaal Educatief Plan 2018-2022. De gemeenten willen hiermee bereiken dat burgers zelfstandig kunnen leven en werken. Staf Depla, wethouder gemeente Eindhoven: “Volwasseneneducatie draagt bij aan de sociale en economische zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie van burgers. Heel fijn dat we deze medewerkers een passend en eigentijds aanbod kunnen bieden om hun basisvaardigheden te verbeteren.”

Aan de slag (blijven).

De basisvaardigheden zijn belangrijke voorwaarden om mee te kunnen doen in onze samenleving. Het verbeteren hiervan vergroot de kans om een betaalde baan te vinden en te houden. Beperkte basisvaardigheden kunnen leiden tot problemen in de privésituatie en het sociaal functioneren. Dat heeft invloed op de werksituatie en leidt tot extra begeleidingsbehoefte en uitval.

Minimaal 115 deelnemers per jaar.

Medewerkers van Ergon krijgen door dit initiatief de mogelijkheid om extra te investeren in hun basisvaardigheden. Vanaf 2018 gaat Ergon dit trainingsaanbod in samenwerking met het Ster College verder uitrollen. De verwachting is dat zeker 115 medewerkers per jaar vanuit verschillende bedrijfsonderdelen zoals Business Post, Groen, Buurtbedrijven en Individuele detachering kunnen deelnemen.

Voordelen voor werk en privé.

De opleidingen richten zich onder meer op communicatie met leidinggevenden en collega’s en omgaan met werkinstructies en veiligheid. Er is ook aandacht voor problematiek uit de privésituatie die invloed heeft op het werk. Dit zorgt voor meer zelfstandigheid en continuïteit in werk, privé en maatschappelijk leven.

Rob den Teuling, bedrijfsdirecteur Ergon: “Kenmerkend is dat het leren gebeurt aan de hand van eigen voorbeelden uit werk- én privésituaties. Bij een afdeling als Business Post is bijvoorbeeld taalvaardigheid erg relevant. De training richt zich bij hen op het beter leren spreken, lezen en schrijven, zoals het lezen van adressen, straatnamen en verkeersborden. Ook is er in trainingen aandacht voor reizen met openbaar vervoer en brieven en formulieren uit privésituaties."

“We zien als Ster College dat mensen die de kans krijgen hun basisvaardigheden te versterken weer meer zelfvertrouwen gaan krijgen”, aldus Antoinette Knoet-Michels, Directeur Ster College. “Ze groeien, worden sterker als medewerker, maar zeker ook thuis en in hun sociale omgeving bijvoorbeeld in hun rol als ouder.”

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum

Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.