06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 9 november 2018

Laat de tekst voorlezen
0

AAN HET WERK BLIJVEN,

LUKT VAAK NIET.

bron: Redactioneel/Ieder(in).

Gemeenten en UWV slagen er in jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Maar het lukt minder goed om ze aan het werk te houden. Dat constateert de Inspectie SZW in het onderzoek Aan het werk, voor hoe lang?

De inspectie is positief over de inspanningen die gemeenten en UWV doen om jongeren met een beperking aan het werk te helpen. Het aan het werk houden van jongeren lukt echter een stuk minder. De focus ligt op plaatsing en dus komt het volgen van jongeren die aan het werk zijn er bekaaid af. Maar als er een jobcoach wordt ingezet, is de nazorg duidelijk beter.

Kosten en baten.

Het probleem is echter dat vooral gemeenten, uit financiële overwegingen, terughoudend zijn met het langere tijd inzetten van instrumenten als een jobcoach en loonkostensubsidie. De inspectie vindt dat ze daarbij te veel kijken naar de kosten op de korte termijn en te weinig naar baten op de lange termijn, zoals minder uitkeringen.

Bemiddelbaarheid.

Een andere reden dat behoud van werk vaak niet lukt, is dat UWV en gemeenten te weinig zicht hebben op de bemiddelbaarheid van de jongeren. Daardoor worden te vaak niet-bemiddelbare jongeren gekoppeld aan een werkgever. Met als gevolgen: uitval en ontmoedigde werkgevers en jongeren.

Gebrek aan kennis.

Bij gemeenten speelt verder mee dat de specifieke arbeidsdeskundige kennis soms nog niet op peil is. Hierdoor heeft men onvoldoende beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de jongeren, waardoor het vinden van een passende baan ook niet lukt. De inspectie zegt overigens wel, dat de expertise bij gemeenten nu werkenderwijs verbetert.

Oplossingen.

Ieder(in) heeft er al vaak op gewezen dat voor veel jongeren met een beperking het houden van een baan een groot probleem is. Het is goed dat de Inspectie helder aanwijst wat er misgaat bij UWV en gemeenten. Samen met staatssecretaris Van Ark zullen ze nu vaart moeten maken om de genoemde knelpunten op te lossen.

Minder bureaucratie.

De staatssecretaris heeft over het rapport inmiddels een brief aan de Kamer gestuurd. Daarin gaat ze uitgebreid in op de geconstateerde knelpunten. Hier en daar geeft ze ook aan dat er aan oplossingen gewerkt wordt, zoals vermindering van administratieve rompslomp bij loonkostensubsidie. Maar over de oplossingen wil ze nog met de “betrokken” partijen” in gesprek.

Participatiedag.

Op 22 november is in Utrecht de Participatiedag die in het teken staat van werk vinden en werk houden voor mensen met een arbeidsbeperking, meer informatie en aanmelden: Kansen op de arbeidsmarkt benutten

Downloads:

Kamerbrief staatssecretaris onderzoek aan het werk voor hoe lang pdf / 2018-11-07

Rapport onderzoek inspectie SZW Aan het werk voor hoe lang pdf / 2018-11-07

► Een beperking hebben en toch een baan? Misha, Sophia, Joost en Henk-Jan wel!:

Afgelopen week:

Goedemorgen

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.