Vrijdag 9 maart 2018

Laat de tekst voorlezen

DEBAT WET VERDRINGINGSTOETS

NA EERSTE TERMIJN AANGEHOUDEN.

bron: Redactioneel/EersteKamer/Cedris.

door: Carlijn de Groot.

Eerste Kamer niet overtuigd van de noodzaak voor een verdringingstoets in de bijstand. Meer onderzoek nodig om de vele vragen van de Senatoren te beantwoorden.

De Eerste Kamer heeft dinsdag de behandeling van het initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets na de eerste termijn op verzoek van de initiatiefneemster, Tweede Kamerlid Sadet Karabulut, aangehouden.

Karabulut had om aanhouding gevraagd om zorgvuldig in te kunnen gaan op de kritiek vanuit de Kamer tijdens de eerste termijn van het debat dinsdag. De kritiek van de Kamer betrof met name de summiere onderbouwing waarop het voorstel is gebaseerd. In eerste termijn vroeg een meerderheid van de senatoren om aanvullend onderzoek. Karabulut zegde toe met aanvullend onderzoek te komen. Om die reden vroeg zij om aanhouding.

Onder meer de ChristenUnie vroeg zich af of de omvang van het verdringingsprobleem dusdanig is dat dit nieuwe wetgeving vergt. Gemeenten hebben met de Participatiewet zelf al mogelijkheden om verdringing tegen te gaan, aldus de CU. Verder waren er vraagtekens bij de reikwijdte (ook integratie statushouders? Kan slechts onbetaald werk verdringend zijn?) van de wet, die bijvoorbeeld ook ingrijpt in uitvoering van social return-voorwaarden.

De meerderheid van de Kamer stemde in met het verzoek om aanhouding. De behandeling zal nu op een nader te bepalen datum worden voortgezet.

De VNG had de Eerste Kamer eerder opgeroepen niet met het wetsvoorstel in te stemmen. Hoewel de VNG – mét de indiener van het wetsvoorstel – vindt dat verdringing moet worden voorkomen, vinden de gemeenten de criteria te streng en bureaucratisch. Het wetsvoorstel helpt niet om de re-integratie van uitkeringsgerechtigden te bevorderen, aldus de VNG.

Doel van het initiatiefvoorstel - zie ook eerder bericht - is het tegengaan van ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt door het introduceren van een verdringingstoets. Met deze toets wordt mensen met een bijstandsuitkering meer kansen geboden op een betaalde baan en worden werknemers in loondienst en zelfstandigen zonder personeel beschermd tegen oneerlijke concurrentie door onbetaalde of laagbetaalde krachten.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum