Vrijdag 9 maart 2018

Laat de tekst voorlezen

TEGENPRESTATIE BIJSTAND

SPLIJT POLITIEK.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

door: Yolanda de Koster/Ton van Vugt.

De campagnes voor de raadsverkiezingen zijn in volle gang in de 335 gemeenten waar op 21 maart verkiezingen worden gehouden.

De tegenprestatie van mensen met een bijstandsuitkering en cameratoezicht zijn belangrijke verkiezingsthema’s. Ook duurzame energie, subsidies voor cultuur en parkeerbeleid zijn inzet van veel campagnes.

Keuze.

Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsthema’s van 64 gemeenten door Citisens, die op verzoek van Binnenlands Bestuur is gemaakt. Voor deze gemeenten – groot en klein en verspreid over het hele land – heeft Citisens stemhulpen gemaakt. In MijnStem komen niet alleen thema’s voor die partijen belangrijk vinden, maar vooral waarop de deelnemende partijen van mening verschillen. ‘Als partijen het roerend eens zijn over bepaalde onderwerpen, helpt het de kiezer immers niet om een keuze te maken. Die komen dan niet in de stemhulp terecht’, verduidelijkt Evert Wolters, adviseur bij Citisens.

Politieke verdeeldheid.

In stedelijke gemeenten spelen andere thema’s dan in rurale gemeenten (zie kader). In stedelijke gemeenten staat cameratoezicht op één. Het gaat dan om al dan niet uitbreiding of invoering van cameratoezicht. De politieke verdeeldheid binnen gemeenten is veelal groot. Ditzelfde geldt voor parkeerbeleid, waarbij het in sommige gemeenten gaat over het al dan niet duurder maken van parkeren en in andere gemeenten wat er met de opbrengst van het betaald parkeren moet gebeuren.

Doorstroming.

De samenstelling van de woningvoorraad – het aandeel sociale huurwoningen versus woningen in het midden- of hoger segment – is een thema dat in heel veel stedelijke gemeenten speelt, maar ook in rurale gemeenten. ‘Het thema dat daarachter zit is doorstroming. Mensen hebben moeite om een volgend huis te kopen’, aldus Wouters. In meer landelijke gemeenten zijn er zorgen over ontgroening, en willen gemeenten specifiek voor jongeren bouwen. Als er een ouderenpartij actief is, zal die juist weer pleiten voor seniorenwoningen.

Megastallen.

Duurzaamheid in het algemeen en meer specifiek (het opwekken van) duurzame energie en klimaatneutraal bouwen zijn thema’s die veel meer in landelijke dan in stedelijke gemeenten spelen, zo valt Citisens op. Megastallen, (intensieve) veehouderij, biologische landbouw en agrarische bedrijvigheid in het buitengebied (‘agrarisch’ in het kader) zijn onderwerpen waar het in rurale gebieden over gaat. Het gaat dan om al dan niet verbieden van megastallen en de mate van het toelaten van bedrijvigheid in het buitengebied.

Referendum.

Over thema’s als referendum, coffeeshops en experimenteren met wietteelt lopen de politieke meningen enorm uiteen, valt Wolters verder op. ‘Met name als er lokale partijen zijn, wordt het referendum belangrijk gevonden.’ (Relatieve) nieuwkomers in het politieke spectrum willen dat inwoners zich in een referendum kunnen uitspreken over belangrijke besluiten in de gemeente, ‘terwijl de gevestigde partijen er al een beetje genoeg van hebben’, aldus Wolters. Zes op de tien kiezers vindt dat gemeenten bij belangrijke besluiten een referendum moeten organiseren, zo blijkt uit een peiling van Citisens.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 5 van deze week (inlog)

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Maart 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum