Vrijdag 9 februari 2018

Laat de tekst voorlezen

PREVENTIE NU EXTRA TOEGANKELIJK

VOOR HEEL NEDERLAND.

bron: Persbericht/NIPED/Persoonlijke Gezondheidscheck.

door: Ton van Vugt.

NIPED maakt met De Persoonlijke Gezondheidscheck preventie nu extra toegankelijk voor heel Nederland, want de Persoonlijke Gezondheidscheck helpt Nederlanders te bewegen van nazorg naar voorzorg.

Het huidige Nederlandse zorgsysteem is vooral geënt op ziekte. We gaan pas naar de dokter bij klachten. NIPED is opgericht door twee artsen vanuit hun bevlogenheid om Nederland gezonder te maken. Daarvoor is meer aandacht, geld en tijd nodig voor preventie. Om een groot publiek bewuster te maken van relevante gezondheidsthema’s werkt NIPED samen met diverse publieke en private partners. De komende weken steunt NIPED daarom het televisieprogramma ‘De RTL Gezondheidstest’ en het Nederlandse publiek kan dan kosteloos deelnemen aan de online vragenlijst van de Persoonlijke Gezondheidscheck, de wetenschappelijk onderbouwde test die bestaat uit een gevalideerde vragenlijst en (optioneel) medische thuistests.

RTL Gezondheidstest.

Wendy van Dijk en Ruben Nicolai onderzoeken in het rpogramma de komende zeven weken lang de gezondheid van Nederland en gaan zelf ook aan de slag. Wekelijks staat een ander thema centraal om de bewustwording over gezondheid en leefstijl te stimuleren. “Kijkers kunnen vervolgens via onze eigen Persoonlijke Gezondheidscheck app een complete en betrouwbare check doen. Dit geeft ze inzicht in hun gezondheid en ook adviezen om hun leefstijl te veranderen.”, aldus Govert Ho, Algemeen Directeur NIPED. “Dat brengt ons weer een stap dichter bij het uiteindelijke doel om heel Nederland gezonder te maken.”

* De eerste uitzending was op donderdag 7 februari j.l.

Persoonlijke Gezondheidscheck.

De e-Health oplossing van NIPED (Netherlands Institute for Prevention and e-Health Development), de Persoonlijke Gezondheidscheck, stelt iedereen in staat om inzicht te krijgen in zijn of haar gezondheid en verantwoordelijkheid te nemen voor mogelijk noodzakelijke veranderingen in leefstijl, om daarmee veelvoorkomende gezondheidsproblemen te voorkomen. Bij deelname aan de check ontvangt men een gezondheidsrapport met informatie en concrete handvatten om een gezonde leefstijl toe te passen (én vol te houden). De check bestaat uit een vragenlijst en fysieke metingen zoals bloedonderzoek. Met de gezondheidscheck krijgen deelnemers inzicht en advies over onder andere hart- en vaatziekten, longziekte COPD en hun leefstijl (roken, bewegen, alcohol, voeding, stress). De Persoonlijke Gezondheidscheck past ook binnen het preventief medisch onderzoek van de vernieuwde Arbowet, die sinds 1 juli 2017 geldt. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om hun werknemers periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden en daar ook op gecontroleerd kunnen worden.

Waarom een gezondheidscheck?

"Als arts zie je patiënten meestal pas als er iets ernstigs aan de hand is. Het leed dat hen en hun familie overkomt had in veel gevallen voorkomen kunnen worden door tijdig inzicht in de gezondheid en soms een aanpassing in de leefstijl", aldus oprichter Dr. Coenraad van Kalken. Arts en kankeronderzoeker Dr. Coenraad van Kalken en cardioloog Dr. Roderik Kraaijenhagen besloten hun krachten in 2005 te bundelen en zich in te zetten voor preventie samen met de beweging ‘Heel Nederland Gezonder’. En met succes! Inmiddels zijn er sinds de start meer dan 300.000 mensen preventief getest en hebben advies gekregen waarmee zij inzicht hebben gekregen in de eigen gezondheid.

Samen werken aanHeel Nederland Gezonder.

Het bovenstaande initiatief past binnen de ambitie van ‘Heel Nederland Gezonder’, een groeiende beweging van meer dan honderd private en publieke partijen om persoonlijke preventie voor iedereen vanaf 18 jaar laagdrempelig toegankelijk te maken. Heel Nederland Gezonder is geïnitieerd door de partijen rondom de Persoonlijke Gezondheidscheck: De Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds, het Longfonds, de Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen, GGD GHOR Nederland en NIPED.

Over NIPED:

NIPED is een kennisinstituut, gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van persoonlijke preventie, vroegdiagnostiek en E-health. De kern van de NIPED aanpak is een wetenschappelijk gevalideerd expertsysteem dat middels een veilige online account  deelnemers in staat stelt een persoonlijk gezondheidsprofiel vast te stellen en te bewaken. Deelnemers kunnen hun persoonlijk profiel verrijken en verfijnen met aanvullende biometrie en laboratoriumonderzoek. Op basis van het persoonlijke gezondheidsprofiel worden gebruikers, indien nodig,  verwezen naar medische, psychische en leefstijl interventies op maat.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een product van NIPED. De Persoonlijke Gezondheidscheck wordt vergoed en aangeboden door diverse verzekeraars en bedrijven en geldt ook als preventief medisch onderzoek. De check is aan te vragen via www.persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum