Vrijdag 9 februari 2018

Laat de tekst voorlezen

OPROEP DEELNAME

KWALITEITSNETWERKEN ACTIZ.

bron: Redactioneel/Actiz.

door: Ton van Vugt

Bent u binnen uw organisatie actief met kwaliteitsvraagstukken? Dan is deelname aan één van onze kwaliteitsnetwerken wellicht iets voor u!

ActiZ faciliteert vijf netwerken voor staf- en beleidsmedewerkers die binnen hun functie actief bezig zijn met kwaliteit. Een initiatief dat ruim 20 jaar geleden is ontstaan naar aanleiding van het kwaliteitsdenken en de kwaliteitssystemen die toen in de zorg tot ontwikkeling kwamen. Die kwaliteistonderwerpen zijn sindsdien alleen maar in belang toegenomen.

Doel kwaliteitsnetwerken.

Het doel van de kwaliteitsnetwerken is tweeledig. Allereerst kennisdeling en -ontwikkeling. En de netwerken worden daarnaast ingezet om beleid uit te dragen en dit met elkaar te verhelderen en te toetsen: hoe werkt het in praktijk? Elk kwaliteitsnetwerk komt vier keer per jaar bij elkaar, drie keer als eigen groep en één keer met alle netwerken samen op een landelijke netwerkdag. De netwerken bepalen zelf de agenda voor de bijeenkomsten. Daarnaast wordt er veel digitaal uitgewisseld. De staf/kwaliteitsmedewerker/-adviseurs hebben een speciale positie in de zorgorganisatie, daarom wordt het ‘professioneel lotgenoten-contact’ ook hoog gewaardeerd. 

Kwaliteitsnetwerk – lerend netwerk?

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg stelt het verplicht om deel te nemen aan een lerend netwerk met minimaal 2 andere organisaties (zie ook Leren van elkaar). Veel organisaties hebben daar doelbewust een nieuw netwerk voor opgericht. Andere organisaties zoeken het meer in een weloverwogen palet van verschillende netwerken, waarin verschillende mensen uit de organisatie participeren. Deelname aan een kwaliteitsnetwerk van ActiZ kan in zo’n palet een rol vervullen. 

Deelname.

Voor deelname van het netwerk wordt een jaarcontributie van € 250,- gevraagd. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Nathalie Visser-Raaijmakers via n.visser@actiz.nl

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum