06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 5 oktober 2018

Laat de tekst voorlezen

BAANBREKEND ONDERZOEK:

EMDR KAN HELPEN BIJ TINNITUS.

bron: Redactioneel/HoorMij/Doof.nl.

Kun je met de psychologische behandeling EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ook tinnitus behandelen? Volgens klinisch psycholoog Marian Rikkert van Ziekenhuis Rivierenland wel. Een onderzoek van vier jaar leverde op dat één op de twee patiënten er baat bij heeft. Dat is bijzonder nieuws voor mensen die aan oorsuizen lijden.

Tinnitus ontstaat niet alleen na te hard geluid of gehoorbeschadiging, maar kan ook optreden na medicijngebruik (zoals een chemokuur), na hoofdletsel of bij overbelasting. In Nederland hebben meer dan 80.000 mensen ernstige last van tinnitus. Dit heeft grote invloed op hun leven. KNO-artsen kunnen de kwaal constateren, maar medische behandelopties zijn er nauwelijks.

Snelwerkende therapie.

‘Voor het onderzoek hebben we als Ziekenhuis Rivierenland samengewerkt met het St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein, het LUMC, NoordWest ziekenhuizen in Alkmaar en Meander Medisch Centrum in Amersfoort,’ zegt Rikkert. ‘KNO-artsen uit deze ziekenhuizen verwezen patiënten naar ons door voor het onderzoek. De EMDR-behandeling is nagenoeg gelijk aan de psychologische behandeling. Die wordt gegeven bij verwerkingsproblematiek na een traumatische ervaring. Het is een korte, effectieve, snelwerkende therapie, die ik in het ziekenhuis vaak uitvoer.’

Voor tinnitus worden ook andere psychologische methoden aanbevolen, zoals multidisciplinaire cognitieve gedragstherapie. Deze behandelingen kunnen echter wel een jaar duren. Uit Rikkerts onderzoek is naar voren gekomen dat het dus ook sneller kan. EMDR kan effect hebben binnen drie maanden, in een monodisciplinaire setting, met vergelijkbaar resultaat.

Gevaar.

‘Gehoor is een bijzonder orgaan. Het waarschuwt ons, zelfs eerder dan we iets zien,’ licht Rikkert verder toe. ‘Het is één van de gevaarsignaleerders in ons brein. Een vreemd geluid, zoals tinnitus, maakt ons dan ook alert. Onze hersenen interpreteren het tinnitusgeluid als ‘gevaar’, waardoor het veel stress oplevert en je er niet aan kunt wennen.’

EMDR haalt de emotie en de levendigheid van deze nare herinneringen af. Daardoor neemt ook het gevoel van gevaar en de bijhorende alertheid af. Op die manier kunnen de hersenen wennen aan het tinnitus-geluid en kan het naar de achtergrond verdwijnen. ‘Net zoals mensen die langs een spoorweg wonen, de langskomende treinen niet meer horen.’

Concrete hulp.

Het mooie resultaat van dit onderzoek is volgens Marian Rikkert, dat je er mensen echt mee kunt helpen. ‘EMDR is nooit eerder als behandelmethode voor tinnitus in ogenschouw genomen,’ zegt ze. ‘Gelukkig heb ik een aantal goede onderzoekers om me heen kunnen verzamelen, waaronder Yanda van Rood. Zij heeft veel ervaring met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten en tinnitus. Verder werk ik samen met Carlijn de Roos, supervisor en een autoriteit op gebied van EMDR, Julia Ratter als klinisch epidemioloog en prof. Marcel van den Hout. Deze laatste heeft eerder over de werking van EMDR gepubliceerd.’

Marian Rikkert is heel blij met het resultaat van het onderzoek. ‘Enerzijds, omdat het laat zien dat ook kleinere ziekenhuizen wetenschappelijk kunnen bijdragen, maar ook omdat ik hiermee mensen met tinnitus écht verder kan helpen. Ik ben een clinicus, ik wil in de praktijk kunnen uitvoeren wat ik onderzoek. En dat kan dus nu met deze therapie, beter nog dan iedereen had gedacht.’

Meer uitleg over het onderzoek is te lezen in de wetenschappelijke publicatie.

► Belangrijke feiten over tinnitus en tinnitusbehandeling:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105