06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Laat de tekst voorlezen

WAT IS

SV-LOON?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Mijn consulent bij het UWV had hij laatst over 'sv-loon'. Wat is dat eigenlijk?"

Onze HN-informateur antwoord:

Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt. Wij berekenen uw dagloon voor uw WW-uitkering op basis van het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.

Uw sv-loon is uw brutoloon plus vaste onderdelen van het loon. Vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee voor het sv-loon. Ook deze inkomsten geeft u op het formulier Inkomstengave apart aan bij Inkomsten uit dienstverband.

Staat uw sv-loon niet op uw loonstrook? Gebruik dan een van de volgende bedragen:

- svw-loon;

- loon;

- loon voor loonheffing;

- heffingsloon;

- loon LH (belastbaar loon / loonheffingen);

- loon loonbelasting;

- loon LB / PH (loonbelasting / premieheffing);

- loon voor inhoudingen;

- loonheffingen TB (tabel).

Let op: in plaats van loon wordt ook wel grondslag of basis gebruikt.

Staat geen van deze bedragen op uw loonstrook? Vul dan uw brutoloon in. In de meeste gevallen voorkomt u hiermee dat u te veel uitkering ontvangt en dit later weer moet terugbetalen. Of neem contact op met uw werkgever. Uw werkgever weet welke vergoedingen meetellen voor het sv-loon.

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

Website mogelijk gemaakt door:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105