06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 30 november 2018

Laat de tekst voorlezen

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN MACHINE LEARNING

VOOR NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN.

bron: Redactioneel/NIVEL.

Het toepassen van machine learning algoritmen op de zorgdata van Nivel Zorgregistraties eerste lijn leidt tot nieuwe inzichten, inzichten die met standaardtechnieken niet aan het licht kwamen. . Dit is gebleken uit de resultaten van drie pilots rondom ‘big data’, die het Nivel heeft gedaan in samenwerking met datascientists van verschillende universiteiten.

Nivel Zorgregistraties eerste lijn beschikt over longitudinale informatie over de huisartsenconsulten en medicijnvoorschriften van 1,7 miljoen patiënten. Juist deze ‘big data’ zouden zich uitstekend lenen voor ‘machine learning’, een verzamelnaam voor nieuwe algoritmes die zelf kunnen leren van data. Om dit te verkennen is het Nivel een samenwerking aangegaan met de universiteiten Leiden en Maastricht en met het AMC.

De toegevoegde waarde van machine learning: drie pilots.

In de eerste pilot werd machine learning gebruikt om op basis van eerdere huisartsenconsulten een latere registratie van een suïcide(poging) te voorspellen.

In de tweede pilot werd gekeken of het mogelijk was het verloop van de griepepidemie te voorspellen op basis van zoekgedrag op Google. Deze cijfers werden vergeleken met het aantal geregistreerde huisartsconsulten voor de griep.

In de laatste pilot werd onderzocht welke patiënten met een neusinfectie nu echt baat hebben bij antibiotica, op basis van geregistreerde consulten en recepten bij de huisarts. Ook werd bekeken welk type antibiotica voor wie het meest effectief zou zijn.

Uit de pilots bleek de potentie van de toepassing van machine learning-technieken op de zorgdatabase van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: de toegevoegde waarde van deze nieuwe technieken werd in alle drie de pilots aangetoond.

Meer weten?

Bekijk de infographic of neem contact op met het Nivel: machinelearning@nivel.nl.

► Basic Machine Learning Algorithms Overview - Data Science Crash Course Mini-series:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105