06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 15 juni 2018

Laat de tekst voorlezen

VERDELING TRANSFORMATIEFONDS

JEUGD BEKEND.

bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.

door: Yolanda de Koster/Ton van Vugt.

De verdeling van het transformatiefonds over de 42 jeugdzorgregio’s is bekend, evenals de spelregels tot toekenning ervan. Er is voor de komende drie jaar in totaal 108 miljoen euro beschikbaar voor plannen van jeugdzorgregio’s om de vernieuwing van de jeugdhulp een boost te geven.

Voor de jeugdzorgregio Rijnmond is met jaarlijks ruim 2,7 miljoen euro het meeste geld beschikbaar, de jeugdzorgregio Midden-Limburg West komt met nog geen 194.000 euro voor het minste uit de ruif in aanmerking. De hoogte per regio is vastgesteld naar rato van het aantal kinderen tot 23 jaar op 1 januari 2018.

Regionale deals.

Om voor het transformatiegeld in aanmerking te komen, moeten jeugdzorgregio’s regionale deals jeugd afsluiten. De regio’s moeten dit jaar een meerjarig transformatieplan opstellen, dat minimaal tot en met 2020 loopt. Jeugdzorgregio’s kunnen ook, als de (boven)regionale context daarom vraagt, de handen ineen slaan en samen een plan indienen. Als er geld overblijft, in het geval niet alle regio’s een plan indienen, wordt het geld verdeeld over de jeugdzorgregio’s met goedgekeurde plannen.

Basis op orde.

‘Bij de beoordeling van het transformatieplan zal onder meer aandacht worden besteed aan de mate waarin een jeugdzorgregio de ‘basis op orde’ heeft’, aldus de spelregels die door rijk en VNG zijn opgesteld. Dat betekent onder meer dat binnen de jeugdzorgregio meerjarige inkoopcontracten worden afgesloten. Ook moet er binnen de jeugdzorgregio een visie zijn op de doorontwikkeling van de lokale teams.

Zorg voor de Jeugd.

In het transformatieplan moet daarnaast op zijn minst een van de actielijnen uit het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd zijn uitwerkt. Onderdelen daarvan zijn de verbetering van de toegang tot de jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Ook moeten situaties die onveilig zijn voor kinderen eerder en effectief te lijf worden gegaan. De acties die in het transformatieplan worden opgenomen, moeten zorggericht zijn en ‘daarmee direct en merkbaar beter voor kinderen, jongeren, opvoeders en leerkrachten’, aldus een van de toetsingscriteria. De transformatiebeweging moet ook duurzaam zijn.

Kennis delen.

Het is niet de bedoeling dat regio’s het wiel opnieuw gaan uitvinden. Het Transformatiefonds heeft mede tot doelstelling ‘om gezamenlijk op landelijk niveau een stap voorwaarts te zetten, naar een jeugdhulpstelsel dat zich steeds beter ontwikkelt. Hiervoor is het belangrijk dat jeugdzorgregio’s gebruik maken van wat er al is, en dit ook verder versterken’, zo staat in de Spelregels Transformatiefonds te lezen.

Decembercirculaire.

De helft van het transformatiebudget hoesten gemeenten op, via de algemene uitkering, de andere helft het rijk. De verdeling vindt plaats via een decentralisatie-uitkering. In de decembercirculaire 2018 zal de eerste 36 miljoen euro uit het Transformatiefonds worden uitgekeerd. Tot 1 oktober kunnen plannen worden ingediend bij het ministerie. De transformatieplannen worden door de Stuurgroep Zorglandschap - waarin rijk, VNG, branches van aanbieders en cliëntenorganisaties zitten – beoordeeld.

► Gesproken presentatie onderzoek transformatie jeugd:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105