06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 12 oktober 2018

Laat de tekst voorlezen

DE JONGE ZIET WEINIG HEIL

IN ÉÉN LOKET ZORGVRAGEN.

bron: BinnenlandsBestuur/Sjoerd Willen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) vindt één centraal loket voor zorgvragen geen panacee voor de bureaucratische jungle waarin mensen met een complexe zorgvraag terechtkomen. Dat laat hij weten in een reactie op een rapport van de Nationale Ombudsman, waarin werd geconstateerd dat mensen niet altijd de zorg krijgen waarop zij recht hebben.

In zijn brief aan de Tweede Kamer gaat De Jonge in op de aanbevelingen van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Die laatste riep onder meer op tot de vorming van één integraal zorgloket waarbij burgers met een zorg- of ondersteuningsvraag terecht kunnen. De Jonge vindt dat een ‘sympathieke gedachte, maar geen geschikte oplossing voor alles en iedereen.’ Hij wijst erop dat ondersteuningsvragen zich voor verschillende groepen op verschillende plekken manifesteren. Wel moeten de huidige loketten volgens De Jonge beter samenwerken om mensen met een ondersteuningsvraag altijd een ‘adequaat antwoord’ te geven, ‘ook al melden ze zich in eerste instantie bij het ‘verkeerde’ loket’. Dat is volgens De Jonge in veel gemeenten al de gangbare praktijk en bovendien ook het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Tijd nodig voor grensoverstijging.

De Jonge is het eens met de aanbeveling van de Nationale Ombudsman dat professionals meer over hun grenzen heen moeten kijken en meer met elkaar moeten samenwerken. Wel benadrukt hij dat gemeenten hier al mee bezig zijn en dat hiervoor eenmaal wat tijd nodig is. Gemeenten trainen wijkteams momenteel in gespreksvoering en methodisch werken. Daarnaast onderzoeken gemeenten volgens de minister momenteel hoe zij ‘meer autonomie kunnen toekennen aan professionals die het dichtst bij de cliënt staan’, aldus De Jonge.

Creatieve oplossingen mogelijk.

Op aanbeveling nummer drie van Van Zutphen, een overbruggingsbudget voor zorg waarbij niet direct duidelijk is welke partij binnen de wettelijke kaders verantwoordelijk is, is de reactie van de minister tweeledig. Enerzijds zijn binnen de huidige kaders volgens hem creatieve oplossingen mogelijk: ‘De Taskforce De Juiste Zorg op de Juiste Plek heeft benoemd dat binnen de wettelijke kaders vaak meer kan dan men denkt’, aldus De Jonge. ‘Als men zegt dat het niet kan volgens wet- en regelgeving is dat in de praktijk vaak een andere formulering voor ‘ik wil het niet’ of ‘ik heb er geen belang bij’.’ Als voorbeeld van een goede manier waarop met onduidelijkheid wordt omgegaan, wijst De Jonge op een overeenkomst tussen de gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Wanneer daar een crisisbed nodig is, wordt dat eerst geregeld. Achteraf pas wordt uitgevogeld voor wie de rekening precies is. Anderzijds zegt De Jonge onduidelijkheden rondom de zorgwetten en -regelgeving te willen wegnemen en zaken waar mogelijk te willen vereenvoudigen.

► Zorgloket?! eeuuhh welk loket?? oooohh die...huh welke?:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105