06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 10 augstus 2018

Laat de tekst voorlezen

CEDRIS INVENTARISEERT ALLE

SALARISSEN DIRECTEUREN.

bron: Redactioneel/Cedris.

door: Carlijn de Groot.

Vrijwel alle directeuren van de bedrijven die lid zijn van Cedris voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. Dat blijkt uit een inventarisatie over 2017 die is gemaakt door KplusV in opdracht van Cedris.

Cedris doet periodiek, om de 3 jaar, onderzoek naar de directiesalarissen. Het laatste onderzoek is uitgevoerd over 2014. In 2015 is de WNT-2 van toepassing geworden, waarbij de norm verlaagd is naar 100% van het ministerssalaris. Het gemiddelde bruto jaarsalaris in 2017 van de directeuren van de leden van Cedris is ten opzichte van het vorige onderzoek in 2014 licht gedaald. De gemiddelde totale bezoldiging over 2017 bedroeg € 118.800.

Twee leden van Cedris gaven aan in 2017 boven de maximum WNT-norm van € 181.000 uit te komen. Zij hebben aangegeven op welke wijze zij op korte termijn alsnog aan de norm voldoen. Uit de enquête blijkt dat directeuren over het algemeen tevreden zijn over de hoogte van de beloning.

Bijlages:

Onderzoek directiesalarissen leden van Cedris 2018

PDF-bestand • 1 MB

► "Ik wil gewoon salaris van mijn baas!"

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105