06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 10 augstus 2018

Laat de tekst voorlezen

VOETVERZORGING WLZ:

ZORGINSTITUUT NEDERLAND

VERDUIDELIJKT STANDPUNT.

bron: Redactioneel/ActiZ.

door: Ton van Vugt.

Zorginstituut Nederland heeft het standpunt over voetverzorging voor Wlz-cliënten verduidelijkt.

Alle noodzakelijke voetverzorging, met uitzondering van geneeskundige voetzorg, is te beschouwen als persoonlijke verzorging. Het maakt daarbij geen verschil wie de zorg biedt. Dat kan een verzorgende, een pedicure of bijvoorbeeld een podotherapeut zijn.

U vindt het standpunt van het zorginstituut hier..

Verschil met AWBZ.

Onder de AWBZ maakte het zorginstituut nog een uitzondering voor voetzorg die de normale zelfzorg overschrijdt. In dat geval was er geen sprake van verzekerde zorg en kwamen de kosten van een pedicure voor rekening van de cliënt. Bij de invoering van de Wlz heeft het Zorginstituut geconstateerd dat deze wet zich richt op een ernstig zorgbehoeftige groep verzekerden, waarvoor integrale zorg nodig is. Deze groep is voor de noodzakelijke voetzorg redelijkerwijs aangewezen op de Wlz, ook als dit de normale zelfzorg overschrijdt. De tekst op de website van het Zorginstituut werd echter verschillend geïnterpreteerd. Daarom heeft het Zorginstituut de uitleg van zijn standpunt nu verduidelijkt.

Geneeskundige voetzorg.

Geneeskundige voetzorg valt niet onder persoonlijke verzorging. Als deze geneeskundige zorg nodig is, zoals bij diabetesvoeten het geval kan zijn, dan is dit zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (huisartsenzorg, ketenzorg). In de zorgpolis van de cliënt staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is geregeld. Alléén voor Wlz-clienten met verblijf en behandeling in dezelfde instelling is de geneeskundige zorg van algemeen medische aard, zoals de medische zorg bij bijvoorbeeld diabetesvoeten, óók onderdeel van de Wlz-zorg.

Gevolgen voor de Wlz-tarieven.

ActiZ heeft zowel bij het Zorginstituut als bij de NZa aangekaart dat deze wijziging voor zorgorganisaties aanzienlijke kosten met zich meebrengt. De bestaande zzp- en vpt-tarieven houden er immers geen rekening mee dat de voetzorg bijna altijd onder de Wlz valt. De NZa heeft toegezegd dit te zullen onderzoeken en de tarieven zo nodig per 2020 aan te passen.

► Bedrijfsfilm Medische Voetzorg Praktijk Wolvega / voorheen Roelie's Pedicure Salon:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105