06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 10 augustus 2018

Laat de tekst voorlezen

67.000 MENSEN GEBUKT ONDER

TRAUMATISCH HERSENLETSEL.

bron: Redactioneel/Hersenstichting.

door: Carlijn de Groot.

67.000 mensen worstelen dagelijks met de gevolgen van traumatisch hersenletsel, door een klap of val op het hoofd. Klachten als gevolg van traumatisch hersenletsel worden onvoldoende herkend en erkend, met name de onzichtbare gevolgen waardoor patiënten vaak geen adequate zorg en behandeling krijgen. De zorg moét beter, vindt de Hersenstichting.

De sterke behoefte aan kwaliteitsafspraken heeft er al toe geleid dat zorgprofessionals en de patiëntenvereniging gezamenlijk één norm hebben vastgesteld in de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. De implementatie van deze standaard moet een einde maken aan het doolhof in het zorgveld. Deze week collecteert de Hersenstichting voor meer aandacht, onderzoek en zorg voor hersenletselpatiënten.

Gevolgen van hersenletsel.

Elke dag komen er 129 patiënten op de spoedeisende hulp met traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld door een val of klap op het hoofd, met een hersenschudding of hersenkneuzing als gevolg. Vermoeidheid, vergeetachtigheid, gedragsproblemen, concentratiestoornissen, prikkelgevoeligheid en het verlies van initiatief, maken het moeilijk om weer volledig als vanouds te functioneren. Het leven voor zowel de patiënt als zijn/haar omgeving is dan ook nooit meer hetzelfde als voorheen.

Neurowetenschapper en projectleider bij de Hersenstichting, Laura Rigter: “Dagelijks komen er schrijnende verhalen binnen bij de Hersenstichting over de levenslange gevolgen van hersenletsel. Er is te weinig oog voor onzichtbare gevolgen, die blijven vaak ongezien en onbehandeld. Het tijdig signaleren van hersenletsel is belangrijk om het vastlopen van patiënten te voorkomen.”

De zorgstandaard.

De sterke behoefte aan kwaliteitsafspraken in de zorg voor hersenletselpatiënten heeft geleid tot de totstandkoming van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Één norm waarin helder staat beschreven wat er op het gebied van zorg mag worden verwacht, zowel door de patiënt als de professional. Met de registratie in december 2017 door Zorginstituut Nederland is een belangrijke stap gezet. Het grote zorg aanbod moet beter op elkaar worden afgestemd, zodat patiënten de juiste zorg op het juiste moment vinden en krijgen. De implementatie van de Zorgstandaard zal structureel voor verbetering zorgen, door kortere lijnen en heldere afspraken.

Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop.

Ook het leven van Isabella en haar moeder Elena. Vijf jaar geleden werd Isabella aangereden. Na drie maanden coma moest ze alles opnieuw leren. Praten, lopen, eten. Het gaat nu steeds beter, maar echt contact maken met anderen blijft lastig. Dat kan ook jou overkomen. Want 1 op de 4 heeft een hersenaandoening.

Tijdens de landelijke collecteweek van 29 januari t/m 3 februari 2018 zetten ruim 18.000 vrijwilligers zich in voor al die mensen met een hersenaandoening.

Geef om je hersenen en geef aan de collectant!

► Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105