06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 10 augustus 2018

Laat de tekst voorlezen

ZORGBUTLER: WONEN IN EEN VERZORGINGSHUIS NIEUWE STIJL.

bron: Redactioneel/KCWZ/Actiz.

door: Ton van Vugt.

In Rotterdam is een nieuw woonconcept gelanceerd in een voormalig verzorgingshuis: de ZorgButler. Drie ZorgButlers bieden aan ouderen in 123 woningen ondersteuning, zorg en diensten. Een gesprek met Angela Kunne, één van de ZorgButlers en met Sandra Adrianow van de corporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR), eigenaar van het complex.

De ZorgButler is een woonvoorziening voor mensen met een lichte tot matige zorgvraag. Alle bewoners hebben een persoonsgebonden budget vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (ZVW) of Wet Langdurige Zorg (Wlz). Mensen wonen zelfstandig, hebben een eigen voordeur, brievenbus en deurbel. Elke ZorgButler ‘runt’ een gezamenlijke woonkamer en keuken. Het concept is gericht op betaalbaar wonen, met eigen regie, in een beschutte woonomgeving. En met iemand nabij die zorg en diensten kan regelen. Er moet wel zekerheid van zorg zijn, dat is wat mensen willen.

Pionieren.

Het opstarten van de Zorgbutler was echt pionieren en het duurde wel even voor het concept helemaal goed ontwikkeld was. Maar nu staat er dan ook wat; in april 2017 opende het Pietje Bellhuis en zijn drie ZorgButlers van start gegaan.

Lees het gesprek met Angela Kunne (ZorgButler) en Sandra Adrianow (SOR) » (pdf)

Vervolgonderzoek nieuwe woonzorgarrangementen.

Het Kenniscentrum Wonen-Zorg voert samen met Platform31 een onderzoek uit naar nieuwe woonzorgarrangementen. Hoe wordt invulling gegeven aan de behoefte van ouderen die voorheen naar een verzorgingshuis zouden verhuizen? Welke trends zien we op de markt en welke initiatieven ontplooien organisaties en burgers? Hierover volgt een publicatie van het Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 in het voorjaar van 2018. De ZorgButler wordt in deze publicatie ook beschreven.

► Ouderen blij met nieuw woonconcept voor zelfstandig wonen:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105