06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 10 augstus 2018

Laat de tekst voorlezen

1,3 MILJOEN NEDERLANDERS

PROBLEMEN MET GEHOOR.

bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

door: Carlijn de Groot.

Zo'n 1,3 miljoen Nederlanders van zestig jaar of ouder hebben moeite met hun gehoor in rumoerige ruimtes. Volgens kenniscentrum VeiligheidNL is slechthorendheid een groeiend probleem dat vaak wordt verwaarloosd.

Gemiddeld wachten slechthorenden volgens de organisatie zeven tot tien jaar met het zoeken van professionele hulp. 'Aandacht voor slechthorendheid is cruciaal omdat verwaarlozing ervan een grote impact op de kwaliteit van leven kan hebben. Communiceren wordt lastiger en er kunnen gevoelens van angst en depressie ontstaan met als mogelijk gevolg sociaal isolement en vereenzaming', stelt VeiligheidNL op 'World Hearing Day'.

Verband met dementie.

Het expertisecentrum wijst er ook op dat er een verband is tussen ouderdomsslechthorendheid en ontwikkelen van dementie.

Gehoorverlies is een wereldwijd probleem. Naar verwachting verdubbelt het aantal slechthorende mensen tot 900 miljoen in 2050. Die stijging wordt veroorzaakt door de algehele groei van de wereldbevolking en de vergrijzing.

De Hoorstichting en VeiligheidNL gaan de komende maanden onderzoek doen naar beweegredenen om niet tijdig hulp te zoeken bij gehoorproblemen.

► Gehoorverlies bij kinderen is een groot probleem:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105