06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Vrijdag 10 augstus 2018

Laat de tekst voorlezen

BIJNA TWEE MILJOEN NEDERLANDERS WILLEN GEEN DONOR ZIJN.

bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP.

door: Ton van Vugt.

Het aantal Nederlanders dat zich in het donorregister heeft laten registreren is gestegen van 5,8 miljoen in 2014 tot ruim 6,3 miljoen dit jaar. Van deze geregistreerden willen 1,9 miljoen personen expliciet géén orgaandonor zijn.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2014 hadden nog maar 1,6 miljoen Nederlanders laten vastleggen dat ze geen orgaandonor willen zijn. Het aantal personen dat wél orgaandonor geregistreerd staat, is ook gestegen: van 3,5 miljoen in 2014 naar 3,7 miljoen dit jaar.

Het aantal mensen dat geen toestemming geeft voor orgaandonatie, is dus harder gestegen dan het aantal donoren, zegt een woordvoerder van het CBS. "We hebben het niet geënqueteerd, maar het is gezien de discussie over de nieuwe donorwet logisch dat met name mensen die geen donor willen zijn zich de laatste jaren aangespoord voelden om zich te registreren."

In de zomer van 2020 wordt een nieuwe donorwet ingevoerd. Die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente in het donorregister wordt opgenomen met de vermelding 'geen bezwaar' tegen orgaandonatie, tenzij zij een andere keuze vastleggen. Ruim de helft van de Nederlanders van 12 jaar en ouder, 58 procent, staat momenteel niet geregistreerd.

Veel jongeren zeggen nee.

Van de ruim 6,3 miljoen personen in het donorregister geeft meer dan de helft aan donor te willen zijn. Van de geregistreerden geeft 30 procent geen toestemming voor orgaandonatie, 11 procent laat de keuze aan nabestaanden of een aangewezen persoon.

Tussen 2014 en 2016 nam het percentage jongeren van 18 tot 20 jaar dat 'nee' tegen orgaandonatie zei af van ruim 4 procent naar 3 procent. Daarna steeg dit percentage van 4 in 2017 naar 11 in 2018.

Geen toestemming.

Onder 70-plussers nam het percentage dat geen toestemming geeft voor orgaandonatie juist af. In 2014 gaf 19 procent van de 70-plussers geen toestemming, in 2018 was dit 18 procent.

Van de vier grootste groepen personen met een niet-westerse migratieachtergrond geven personen met een Marokkaanse migratieachtergrond het vaakst geen toestemming voor orgaandonatie. Dit aantal steeg van 38 duizend in 2016 tot 82 duizend in 2018. Het aantal personen met een Turkse migratieachtergrond dat geen toestemming gaf voor orgaandonatie steeg van 26 duizend in 2016 naar 54 duizend in 2018.

► Wat gebeurt er met jouw organen na je dood?

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105