06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 9 juli 2018

Laat de tekst voorlezen

NZa STELT

WLZ-TARIEVEN 2019

VAST.

bron: Redactioneel/ActiZ.

door: Ton van Vugt.

De NZa heeft de Wlz-tarieven 2019 vastgesteld. De tarieven zijn deels herijkt op basis van het kostenonderzoek Wlz. Maar voor de prestaties die onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vallen is de tariefherijking vooralsnog uitgesteld.

U vindt de nieuwe tarieven (‘beleidsregelwaarden’) in de beleidsregels Wlz 2019.

Kostenonderzoek slechts gedeeltelijk geëffectueerd.

Minister De Jonge heeft de NZa opdracht gegeven om het kostenonderzoek Wlz niet te effectueren voor de zzp- en vpt-prestaties die onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuis zorg vallen (zzp/vpt VV4 t/m VV10). Dat betekent dat de NZa de Wlz-tarieven voor deze prestaties niet heeft herijkt op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek, maar gebaseerd op de tarieven 2018 met indexatie voor de loon- en prijsontwikkeling.

De minister heeft de NZa gevraagd om het kostenonderzoek wél te effectueren voor prestaties die buiten de reikwijdte van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vallen.

Reactie ActiZ.

ActiZ heeft erop aangedrongen dat het kostenonderzoek volledig geëffectueerd zou worden, zodat zorgorganisaties per 2019 kostendekkende tarieven zouden ontvangen. We vinden het teleurstellend dat de minister anders heeft besloten. Wel zijn wij blij dat we met de minister betere afspraken hebben kunnen maken over de berekening van het kwaliteitsbudget 2019.

Herijkte tarieven.

De tarieven van prestaties die buiten de reikwijdte van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vallen zijn door de NZa herijkt. Dit betreft de tarieven van zzp/vpt VV1 t/m VV3, enkele intramurale prestaties (zoals het verblijf van de niet-geïndiceerde partner) en de prestaties van het modulair pakket thuis (persoonlijke verzorging, verpleging en dagbesteding).

MPT-prestaties persoonlijke verzorging en verpleging.

De tarieven voor persoonlijke verzorging en verpleging in het modulair pakket thuis zijn geharmoniseerd met de tarieven in de wijkverpleging. Onlangs heeft de NZa besloten om de tarieven wijkverpleging te herijken op basis van het PWC-onderzoek uit 2017. Dit besluit leidt ertoe dat ook de tarieven van de mpt-prestaties verpleging en persoonlijke verzorging dalen. ActiZ heeft hierover haar zorgen uitgesproken. Voor meer informatie verwijzen wij naar het bericht over de tarieven wijkverpleging (alleen voor leden).

Begeleiding-groep.

Ook de tarieven van de prestaties begeleiding-groep somatiek/pg (H800 en H533) dalen. Dit komt doordat de behandelcomponent uit het tarief is gehaald. In 2012 zijn afzonderlijke prestaties voor dagbehandeling ingevoerd. De prestaties begeleiding-groep hadden destijds geschoond moeten worden voor de behandelcomponent, maar dat is toen niet gebeurd omdat daarvoor geen bruikbare gegevens voorhanden waren. De NZa heeft de tarieven nu herijkt en zonder behandelcomponent vastgesteld. Behandeling op de achtergrond maakt wel deel uit van deze prestaties en het tarief.

Zorgkantoren corrigeerden de afgelopen jaren in hun inkoopbeleid al voor de behandelcomponent door hoge kortingen toe te passen op de tarieven begeleiding-groep. Nu de maximumtarieven zonder behandelcomponent zijn vastgesteld, gaan wij ervan uit dat zorgkantoren hun beleid op dit punt zullen aanpassen. Dan kan de impact van de tariefherijking beperkt zijn. Mochten zorgkantoren toch hoge kortingen toepassen, dan horen wij het graag.

Advies over toekomstige bekostiging.

De minister heeft de NZa verzocht om rond 1 januari 2019 een integraal advies uit te brengen over de toekomstige bekostiging van de intramurale V&V. Dit advies moet onder meer gaan over de vraag hoe de kwaliteitsbudgetten na de transitieperiode kunnen worden opgenomen in de reguliere tarieven, en wat dat betekent voor de nu uitgestelde tariefherijking. Ook wordt advies gevraagd over de wens van de minister om in de bekostiging meer uit te gaan van een normatieve benadering (‘best presterende instellingen’ als norm) en om rekening te houden met regionale verschillen in kostenniveaus.

Tarieven verpleeghuiszorg:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.