06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 9 juli 2018

Laat de tekst voorlezen

DEBAT PASSEND ONDERWIJS

LEIDT TOT WEINIG VERBETERINGEN.

bron: Redactioneel/Ieder(in).

door: Marlies van der Vloot.

Vijf jaar na de invoering van het passend onderwijs is naar school gaan voor kinderen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend. Zorg en onderwijs op elkaar afstemmen blijkt vaak een moeilijk of onmogelijk te leggen puzzel. Omdat er veel misgaat, krijgen kinderen niet het onderwijs waarop ze recht hebben. De Tweede Kamer sprak de afgelopen weken meerdere keren over het passend onderwijs. Helaas leidde dat tot weinig concrete verbeteringen op korte termijn.

In aanloop naar de reeks overleggen over passend onderwijs riepen maatschappelijke organisaties en ouders minister Slob op te werken aan een inclusief onderwijssysteem. Zij vroegen hem ook met spoed iets te doen aan de knelpunten die kinderen met een beperking ervan weerhouden dat zij het juiste onderwijs krijgen. Ook Kamerleden signaleren veel problemen en luidden daarom onlangs de noodklok

Behoefte van het kind.

In debat met de minister waren veel Kamerleden kritisch op de uitvoering van het passend onderwijs. Een aantal Kamerleden constateerde terecht dat systemen en regels leidend zijn geworden in plaats van de behoefte van het kind. Er bestaan grote regionale verschillen in het beschikbare aanbod van ondersteuning op school, de invoering van passend onderwijs leidde niet tot een afname van het aantal thuiszitters en het aantal kinderen in het speciaal onderwijs groeit

VN-verdrag verplicht inclusief onderwijs.

Als voorbereiding op het debat organiseerde de Kamer een rondetafelgesprek. Hiervoor werden ouders en vertegenwoordigende organisaties uitgenodigd. Tijdens het rondetafelgesprek werd, onder meer door Ieder(in)-directeur Illya Soffer (klik in de rechter kolom op haar naam voor haar inbreng), aandacht gevraagd voor het VN-verdrag Handicap. Het VN-verdrag verplicht Nederland het onderwijsstelsel stapsgewijs inclusief te maken, zodat kinderen met en zonder beperking met elkaar naar school kunnen gaan.

Teleurstellend resultaat.

Er werd ouders veel ruimte geboden om hun visie en ervaringen met de politici te delen. Het is daarom des te teleurstellender dat er ondanks de geuite zorgen van ouders en de kritiek van veel Kamerleden, op korte termijn toch weinig lijkt te veranderen.  

De stemmingen in de Tweede Kamer leverden maar een paar verbeteringen op. Scholen moeten duidelijker aangeven welke ondersteuning ze kunnen bieden, de grote regionale verschillen in aanbod worden verkleind en zorg op school voor leerlingen met een chronische ziekte is een stapje dichterbij gekomen.

MIND en Ieder(in) schreven een brief aan de Tweede Kamer met daarin oplossingen voor de urgentste knelpunten in het huidige systeem van passend onderwijs. De brief en bijlagen downloadt u hieronder.

Downloads:

Brief passend onderwijs pdf / 2018-07-06

Bijlage leerlingvervoer pdf / 2018-07-06

Bijlage ernstige meervoudige beperkingen pdf / 2018-07-06

► Animatie passend onderwijs in 3 minuten:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Onze website maakt gebruik van cookies: Wij plaatsen cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen. De website maakt ook gebruik van functies van derden die mogelijk cookies kunnen plaatsen. Door op [OK] te klikken of gebruik te blijven maken van de site stemt u in met het plaatsen hiervan. In onze disclaimer/privacybeleid leest u hier meer over.