06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 8 oktober 2018

Laat de tekst voorlezen

MELANOOMPATIËNTEN

IN DE KOU.

bron: Redactioneel/De Telegraaf/ANP MedieWatch.

Vanuit kankerbehandelaars, patiënten en politici klinkt steeds luidere kritiek op „het gebrek aan compassie met melanoompatiënten” door een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).

Henk Vermeer is behandeld met nivolumab en het gaat ’prima’ met hem, zegt hij zelf. „Er werd me verteld dat ik drie maanden tot hooguit een jaar te leven had. Maar zie, ik ben er nog!”

Vooral het halsstarrig vasthouden aan procedures - „ten koste van patiënten” - wordt openlijk gehekeld. Deze zogeheten ’Commissie BOM’ beoordeelt de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen tegen vormen van kanker.

Zij riep tot ontsteltenis van veel patiënten en artsen een (voorlopig) halt toe aan de toediening van het immuunmedicijn nivolumab. De behandelblokkade geldt voor een bepaalde groep kankerpatiënten met een vorm van uitgezaaid melanoom. De commissie verlangt vijf jaar behandelervaring, terwijl er met deze specifieke indicatie slechts twee jaar ervaring bestaat.

Echter, onder druk van de kritiek overweegt de commissie nu de meetlat waarlangs zij nieuwe oncologische middelen legt, te herzien. Half november vindt daarover beraad plaats.

Patiëntenbelang.

„Het patiëntenbelang heeft nu duidelijk niet voorop gestaan bij deze gang van zaken”, zegt voorzitter Koen van Elst van de Stichting Melanoom, belangenbehartiger van patiënten met deze ernstige vorm van huidkanker. „In het gunstigste geval zal nivolumab na maandenlange, onnodige vertraging wel voorgeschreven kunnen worden door oncologen aan deze groep patiënten.”

De maatregel treft stadium-III-melanoompatiënten. „Dus patiënten, die uitzaaiingen van het melanoom in de lymfeklieren hebben en (nog) niet in de organen, en daarvoor al wel zijn geopereerd”, stelt de Stichting Melanoom. „Zij hebben een hoog risico op lokale terugkeer van de ziekte en/of uitbreiding van de ziekte naar de organen (stadium IV).”

Vijftig procent.

Nu deze groep patiënten dit middel voorlopig niet krijgt, stijgt bij hen de kans op terugkeer van hun ziekte. Dit risico op terugkeer van de ziekte is voor de gehele doelgroep ongeveer 50 procent, binnen de eerste 18 maanden. In september is bovendien „achter de schermen en geheel onverwacht”, zo reconstrueert de Stichting Melanoom op zijn website, de vergoeding, vanuit de basisverzekering, teruggedraaid door Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

ZN onderstreept dat patiënten in een vergevorderd of inoperabel stadium van hun melanoom het middel gewoon vergoed krijgen. „De zorgverzekeraars volgen hierin het advies van de medisch oncologen. De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie stelt namelijk dat het middel voor melanoompatiënten in een vroeg stadium niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Wij willen niet op de stoel van de dokter zitten, juist daarom is het aan de beroepsgroep zelf. Dat hebben de medisch oncologen nu gedaan en zorgverzekeraars kunnen niet anders dan dat deskundige advies opvolgen.”

► Uitzending Zorg.nu over terug over immuuntherapie:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief September

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105