Maandag 8 januari 2018

Laat de tekst voorlezen

EEN NIEUWE MASTEROPLEIDING

TOT IC-VERPLEEGKUNDIGE.

bron: Redactioneel/VUmc.

door: Carlijn de Groot.

Een mijlpaal", vindt de een. "Uniek", zegt de ander. In september 2018 start de eerste groep verpleegkundigen met de opleiding master Critical Care. De eerste in Nederland en een opleiding die als duale variant wordt aangeboden. Een goed doordacht curriculum, beoordeelde de NVAO. Programmacoördinatoren Ria Boel van VUmc Amstel Academie en Marjolein Snaterse van de HvA aan het woord.

Vanwaar deze nieuwe opleiding? Marjolein: "Wij willen onze bacheloropgeleide verpleegkundigen een passend carrièreperspectief bieden waarbij we deze ambitieuze mensen na de bacheloropleiding willen behouden voor de zorg. We verbinden theorie en praktijk met elkaar via praktijkleren op de werkvloer ." De opleiding duurt net als de reguliere IC-opleiding 18 maanden, maar gaat dieper in op ziektebeelden, klinisch redeneren, kwaliteitszorg en kent een wetenschappelijke component. De studenten moeten bijvoorbeeld een masterthesis maken over een kwaliteitsverbetering in de patiëntenzorg.

Vakkennis.

Beide voormalig IC-verpleegkundigen geven een beeld van het werk op de IC. Ria: "De complexiteit van de acute zorg vraagt om diepgaande vakkennis en om uiteenlopende kwaliteiten. Dat voel je aan alles als je op de IC rondloopt. Artsen komen en gaan, maarde verpleegkundige heeft het beste overzicht van de zorg voor de individuele patiënt."

Potentieel.

Er worden strenge toelatingseisen gehanteerd om uiteindelijk een groep van ongeveer 15 a 20 deelnemers te selecteren uit de deelnemende ziekenhuizen. Ria: "Van beide kanten kijken we of er een match ontstaat, of het erin zit. Er is zoveel potentieel op de werkvloer, dat willen we losmaken en voeden." Bijzonder is ook dat al tijdens het sollicitatiegesprek de kandidaten een kwaliteitsverbetervoorstel voor de IC moeten presenteren. "Dat is echt een innovatieve matchmethode", vertelt Marjolein.

Klinische leider.

Wie deze master met goed gevolg afrondt, krijgt - zo is met de ziekenhuizen die meegeholpen hebben bij de totstandkoming van de opleiding - een nieuwe rol op de IC. Marjolein: "We leiden deze nieuwe masters op tot een soort klinische leider voor de eigen beroepsgroep. Naar de artsen en collega IC-verpleegkundigen toe nemen zij ook een voortrekkersfunctie in. Het wordt echt pionieren hoe ze daar invulling aan gaan geven, samen met het IC-team." Ria noemt een voorbeeld. Er ligt een patiënt aan de beademing en een bepaalde methode geeft niet het gewenste effect. Dan is het heel fijn als de master opgeleide IC-verpleegkundige uit literatuuronderzoek weet dat er nieuwe evidence based mogelijkheden zijn. Die kan ze dan voorleggen tijdens de bespreking. Maar is dat niet de taak van een arts? Ria: "Artsen zullen heel blij worden met deze masters. Zij weten zich gesteund in het goed observeren en rapporteren van de patiënt. Dat gevoel, dat vertrouwen is heel belangrijk in een IC-team. In die samenwerking rondom het bed kunnen verpleegkundigen nog meer hun rol pakken. En wij equiperen ze daarvoor. Het zijn de  professionals van de toekomst."

Uitdagen.

De opleiding biedt ook allerlei mogelijkheden om nieuwe dingen te ontwikkelen. Denk aan nazorg voor patiënten met een post-IC-syndroom. Een relatief nieuw fenomeen waar inmiddels veel nieuw onderzoek over is. Veilig medicijngebruik, daar valt ook nog veel te winnen. Ria: "Of zorg voor de familieleden van patiënten op de IC. Allemaal zaken waar onze masters hun steentje aan bij kunnen dragen. Ze zitten in een omgeving waar ze zich tot gelijkwaardige gesprekspartners kunnen ontwikkelen." Marjolein: "We hopen ook dat de werkomgeving helpt de studenten daarin uit te dagen."

Samenwerking.

De nieuwe masteropleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen verschillende partners: de HvA, VUmc Amstel Academie, het AMC, VUmc en OLVG. Marjolein: "We hebben elkaar hard nodig. Praktijkleren is een belangrijke component in de opleiding. Je leert immers het beste in de praktijk. Daar gebeurt het, daar ligt de patiënt, daar pas je het klinisch redeneren toe."

Master IC-Verpleegkunde.

Samenwerking: HvA/HBO-V, VUmc Amstel Academie, AMC, VUmc, OLVG.
Vorm: praktijkleren met een leerarbeidsovereenkomst
Duur: 18 maanden
Werving en selectie: februari-juni
Start: september 2018

Meer informatie: www.hva.nl/mcc en www.vumc.nl/onderwijs/5405/masterccstart

Werkconferentie.

Op 11 januari is er een werkconferentie met alle partijen. De werkconferentie heeft als doel om werving en opleidingsroute met deelnemende en geïnteresseerde IC-afdelingen te bespreken. Opgave en informatie via mastercriticalcare@hva.nl

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum

Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.