06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 6 augustus 2018

Laat de tekst voorlezen

AMBULANCEMEDEWERKERS BEREIDEN ACTIES VOOR VANAF SEPTEMBER.

bron: Redactioneel/FNV Welzijn & Zorg.

door: Ton van Vugt.

De bond wil dat er een concreet plan komt voor de aanpak van de hoge werkdruk en verbetering van salarissen.

Ambulancemedewerkers bereiden deze zomer collectieve acties voor omdat werkgever Ambulancezorg Nederland niet is ingegaan op het voorultimatum van FNV Zorg & Welzijn om het overleg te hervatten.

De bond wil dat er een concreet plan komt voor de aanpak van de hoge werkdruk en verbetering van salarissen. Een meerderheid van de FNV-leden in de ambulancezorg heeft het overlegresultaat van 4 juni voor een nieuwe cao weggestemd. Dit vanwege de voorwaarden die de werkgevers er op lange termijn aan verbinden en juist verslechteringen zou opleveren. De grootste vakbond in de ambulancezorg heeft Ambulancezorg Nederland nu een definitief ultimatum gesteld tot 29 augustus, 12.00 uur, om alsnog op de gestelde eisen in te gaan. Gebeurt dit niet, dan volgen er collectieve acties.

Aanpak van de hoge werkdruk.

De ambulancemedewerkers en FNV Zorg & Welzijn willen dat er samen met de werkgever een concreet plan komt met afspraken over de volgende onderwerpen:

De termijn waarbinnen het geconstateerde tekort aan verpleegkundigen (260 fte) is opgelost

Het terugdringen van overwerk en meerwerk.

Het naleven van de cao over het kunnen genieten van pauzes

Het naleven van de afspraak over het terugdringen van externe inhuur en onderaanneming, zoals overeengekomen in de huidige cao

De termijn waarop vaste banen, die bij het terugdringen van de externe inhuur ontstaan, gerealiseerd worden voor circa 200 verpleegkundigen

Een schriftelijke afspraak dat de salarissen in vergelijking met andere zorgsectoren aanzienlijk worden verhoogd. Dit is noodzakelijk om het werken in deze sector aantrekkelijk te maken en te houden.

De aanvullende maatregel van 7,5% salarisverhoging die, gelet op het extra budget welke minister Bruins beschikbaar heeft gesteld, over 2018 kan worden genomen om de disbalans op de arbeidsmarkt in de ambulancesector ten opzichte van de overige sectoren in de acute zorg te herstellen.

► 2018-02-05 Ambulancepersoneel voert actie voor betere waardering en meer personeel:

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2018

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105