Maandag 5 februari 2018

Laat de tekst voorlezen

ONAFHANKELIJKE

CLIËNTONDERSTEUNING

LOOPT NOG NIET ALTIJD GOED.

bron: Redactioneel/Per Saldo/Pgb.nl.

door: Marlies van der Vloot.

Binnen gemeenten zijn de voorbereidingen op de verkiezingen in volle gang. Verkiezingen die van invloed zijn op de positie van de budgethouder.

Want die staat onder druk. Terwijl erkenning van de zorgvraag van de budgethouder toch voor elke gemeente vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Recht op onafhankelijke ondersteuning.

Wie gebruik wil maken van onafhankelijke cliëntondersteuning, kan aankloppen bij de gemeente. Gemeenten hebben de plicht om dit kosteloos aan te bieden. Bovendien moet de inwoner een cliëntondersteuner kunnen kiezen die over de gewenste deskundigheid beschikt. In de praktijk is dit helaas nog niet overal goed geregeld. Zo zien we dat er lange wachtlijsten ontstaan voor onafhankelijke cliëntondersteuning en is het de vraag of deze cliëntondersteuning ook werkelijk onafhankelijk is, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.

Moeder voelt zich niet gezien.

Moeder verleent zoon (14) al jaren zorg vanuit het pgb. Eind 2017 wordt zoon tijdelijk opgenomen in een instelling. Deze instelling kan echter in de weekenden en op de woensdagmiddagen geen zorg leveren. Moeder geeft in november bij de gemeente aan dat zij graag door middel van een pgb deze extra zorg thuis wil leveren omdat de instelling dit niet biedt. In eerste instantie geeft de gemeente aan dat dit niet mogelijk is naast 24-uurs zorg. In december geeft de gemeente aan een onafhankelijke cliëntondersteuner te zoeken voor mevrouw. Zij mag namelijk niet zelf de aanvraag doen maar dit moet volgens de gemeente de cliëntondersteuner doen. Deze cliëntondersteuner neemt begin januari contact op en pas op 23 februari is de eerste afspraak mogelijk. Moeder geeft al sinds november aan dat er hulp nodig is. De gemeente negeert dit. Door wanhoop en machteloosheid gaat moeder soms huilen tijdens gesprekken met de gemeente, waarop de gemeente dit interpreteert als “u kunt de zorg niet aan’’. Moeder voelt zich niet gezien en gehoord. Daarbij krijgt ze ook het gevoel dat de cliëntondersteuner niet onafhankelijk is maar in opdracht van de gemeente werkt. De gemeente stelt namelijk een cliëntondersteuner verplicht maar laat mevrouw niet kiezen.

Waarde van onafhankelijke ondersteuning.

Door goed te zijn voorbereid op het keukentafelgesprek, kan het heel anders verlopen. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan hierbij van grote waarde zijn.  Door het gesprek samen voor te bereiden en aanwezig te zijn tijdens het gesprek, kan deze professional waardevolle ondersteuning bieden, aansluitend op de positie van de zorgvrager. Daarom is het van groot belang dat mensen de vrijheid hebben om te kiezen voor een onafhankelijke cliëntondersteuner die past bij de ondersteuningsvraag op een moment waarop het nodig is. Per Saldo krijgt signalen over negatieve bejegening tijdens het keukentafelgesprek. Ook om die reden kan een cliëntondersteuner van grote waarde zijn. En voor alle duidelijkheid: cliëntondersteuning is een recht, geen plicht.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u

- contact opnemen met de Advieslijn van Per Saldo

- meer lezen over onafhankelijke ondersteuning op de website van Per Saldo: wat in dit geval geldt voor de Wmo, geldt voor elke wet

- de slimme lijstjes van Per Saldo lezen, exclusief voor leden en abonnees

- het Tienpuntenplan Per Saldo lezen

- kijken op sociale media van Per Saldo

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum