Maandag 5 februari 2017

Laat de tekst voorlezen

HN-INFOpunt:

WAT DOET DE BASISSCHOOL ALS MIJN KIND ACHTERBLIJFT BIJ KLASGENOOTJES?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Mijn kind heeft een lichte vorm van ADHD en is daardoor wat achterop geraakt van zijn klasgenoostjes. Wat kan haar (basis)school hier aan doen?"

Onze HN-informateur antwoord:

De basisschool heeft verschillende mogelijkheden om uw kind te helpen als het achterblijft bij klasgenootjes. Soms kan een speciale leraar (remedial teacher) helpen om leerachterstanden weg te werken. Of uw kind kan naar een school voor speciaal onderwijs.

Lesprogramma op leerling afstemmen.

Scholen kunnen vertraging in de ontwikkeling en achterstand van uw kind al vroeg ontdekken. Bijvoorbeeld met testen, toetsen, observaties door leraren en leerlingvolgsystemen. Als blijkt dat uw kind een leerprobleem heeft, kan de school bijvoorbeeld:

het lesprogramma afstemmen op het leerprobleem;

uw kind begeleiden bij het ordenen van zijn agenda;

uw kind begeleiden bij zijn huiswerk;

boeken en toetsen aanbieden in extra grote letters;

uw kind laten werken in een klein groepje met hetzelfde niveau.

Helpen zulke oplossingen niet, dan kan uw kind extra begeleiding krijgen.

Remedial teacher.

Remedial teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen met leerproblemen extra te begeleiden. Bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een gedragsprobleem. De remedial teacher bekijkt samen met u welke ondersteuning voor uw kind nodig is. Bijvoorbeeld extra hulp bij taal en rekenen. Aan het eind van de periode bekijkt de remedial teacher met een toets of de aanpak succesvol is.

Daarnaast hebben scholen vaak een interne begeleider die kinderen individueel begeleidt.

Schakelklassen.

In een schakelklas krijgen basisschoolleerlingen met een grote taalachterstand tijdens een heel schooljaar extra lessen in taal. Dit kan in deeltijd, voltijd of in de vorm van een verlengde schooldag. Dankzij de schakelklas kan uw kind beter meekomen in de gewone les.

Kind laten testen.

Vermoedt u, de school of de remedial teacher dat uw kind achterblijft in zijn ontwikkeling? Dan kunt u uw kind laten testen. Hiermee kunt u erachter komen welke hulp nodig is. Voor meer informatie kunt u bij de school terecht.

Overstap naar speciale school.

Kan de basisschool uw kind ondanks allerlei inspanningen niet helpen bij leerproblemen? Dan kan uw kind misschien beter overstappen naar een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen.

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum

Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.