Maandag 5 februari 2018

Laat de tekst voorlezen

VIJF KEER

DISCRIMINATIE.

bron: Redactioneel/Ieder(in).

door: Marlies van der Vloot.

In het laatste kwartaal van 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens twintig zaken behandeld waarin mogelijk sprake was van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. In vijf zaken was dat inderdaad het geval.

In de vijf zaken waarbij sprake was van discriminatie ging het om: het niet krijgen van een contract nadat iemand verteld had dat hij een Wajong-uitkering had, niet mee mogen op een jeugdkamp van een korfbalvereniging, afwijzing voor de functie van chemisch analist, een leerling met dyslexie niet toestaan speciale software ook thuis te mogen gebruiken en een rekeninghouder geen toegang geven tot mobiel bankieren via een app.

Lees hier meer over de oordelen:

Geen contract vanwege noemen Wajong

Niet mee op kamp

Afwijzing functie chemisch analist

Dyslexie-software niet voor thuis

Niet mobiel bankieren

Ook gediscrimineerd?

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraken over discriminatiekwesties rond school, wonen, winkelen, werken uitgaan of sporten. Als u vindt dat u gediscrimineerd wordt op grond van uw beperking, dan kunt u uw zaak voorleggen aan het college. U kunt het college vragen om een oordeel. Het college toetst uw zaak dan aan de Wet gelijke behandeling op grond van het handicap of chronische ziekte. Met uw discriminatieklacht naar het College

Gewoon Gelijk.

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap uitgebreid met goederen en diensten. Wat dat betekent leest u op de website Gewoon Gelijk

Volg ons op:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum