06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 3 december 2018

Laat de tekst voorlezen

MEER AANDACHT VOOR COMBINATIE

MANTELZORG EN STUDIE.

bron: Redactioneel/NU.nl/NUcheckt.

Er komt extra ondersteuning voor studenten die hun studie combineren met mantelzorg. Dit staat in de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn van OCW, studentenbonden, onderwijskoepels, Expertisecentrum Handicap + Studie.

Aanleiding hiervoor is dat veel studenten last hebben van psychische klachten en een toenemende maatschappelijke druk, zo blijkt uit onderzoek. Dit geldt ook voor mantelzorgende studenten.

Maatregelen.

De minister financiert het Expertisecentrum Handicap + Studie om de ambitie uit de voeren. Kwetsbare studenten die studievertraging oplopen kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage vanuit het Profileringsfonds. En experiment Flexstuderen wordt uitbreid, hierdoor kunnen voltijdstudenten hun eigen studietempo bepalen.

Wat kunnen onderwijsinstellingen doen?

Mezzo vindt het belangrijk dat jongeren die zorgen voor een naaste dit kunnen combineren met hun studie.

Onderwijsinstellingen kunnen dit beter faciliteren door:

meer bewustwording over mantelzorg en studie

flexibele regelingen zoals aangepaste deadlines

laagdrempelige informatievoorziening

financiële ondersteuning

Studentendecanen en studiebegeleiders moeten kennis hebben over (de problematiek van) mantelzorg en kunnen doorverwijzen naar hulp buiten het onderwijs.

Goede voorbeelden.

In diverse gemeenten werken steunpunten mantelzorg samen met onderwijsinstellingen om bewustwording over mantelzorg te vergroten.

Goed voorbeeld:

Tijdens de Bruisweken in Zwolle volgden 300 mentoren een training over mantelzorg. De jonge mantelzorg expert van Zwolle Doet was aanwezig op de Bruiscamping om gesprekken aan te gaan met jongeren.

► Het leven van jonge mantelzorgers:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105