06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 3 december 2018

Laat de tekst voorlezen

ZORGVERGELIJKER VAN PER SALDO

WEER BESCHIKBAAR.

bron: Redactioneel/Per Saldo/Pgb.nl.

Zoals velen inmiddels van ons gewend zijn, heeft Per Saldo ook dit jaar weer een vergelijkend onderzoek onder zorgverzekeraars gedaan wat betreft het pgb.

Welke zorgverzekeraar is het meest pgb-vriendelijk? Dat wil zeggen: wie scoort hoog op onderwerpen die voor budgethouders met een pgb uit de zorgverzekeringswet belangrijk zijn? U kunt daarbij denken aan acceptabele tarieven, bestedingsvrijheid, desgewenst kunnen schuiven tussen zorgfuncties en het combineren van een pgb met zorg in natura.

Hoe gaat uw zorgverzekeraar in 2019 om met het pgb?

Voor onder andere verpleging en/of verzorging voor volwassenen kunt u of uw kind in 2019 een pgb van uw zorgverzekeraar krijgen. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor een pgb. Het pgb-reglement van uw zorgverzekeraar is hierin leidend. Om een pgb te kunnen krijgen moet er sprake zijn van een zorgbehoefte langer dan 1 jaar.

Een zorgverzekeraar kiest u zelf. Wilt u overstappen naar een andere verzekeraar, doet u dit dan vóór 31 december 2018. Maar waarop baseert u uw keuze? Welke verschillen zijn er voor wat betreft het pgb tussen zorgverzekeraars?

Verlaagde tarieven.

Verzekeraars mogen hun pgb-tarieven veranderen, zowel omhoog als omlaag. Meerdere verzekeraars hebben hun pgb-tarieven verlaagd. Per Saldo is van mening dat de zorg hierdoor niet onder druk mag komen te staan, je moet als budgethouder gewoon je zorgverlener kunnen blijven betalen. Indien u problemen heeft met de verlaagde tarieven, neem dan contact op met uw verzekeraar om te zoeken naar oplossingen. Komt u er met uw verzekeraar niet uit, bel dan onze advieslijn.

Overstappen.

Stapt u over naar een andere zorgverzekeraar en is uw indicatie nog geldig? Dan neemt de nieuwe zorgverzekeraar de geldige indicatie over. Deze dient u wel zelf op te sturen naar de nieuwe zorgverzekeraar. Het aantal toegekende uren blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert.

Inhoud.

1. Algemene informatie (met daarbij onder andere een overzicht van de grootste aanpassingen ten opzichte van 2018)

2. Overzicht zorgverzekeraars

3. Bijzonderheden en belangrijke verschillen tussen verzekeraars

4. Vindbaarheid informatie pgb op website zorgverzekeraars

5. Samenvatting

6. Conclusie

Informatie voor niet-leden:

De zorgvergelijker is alleen toegankelijk voor leden en abonnees van Per Saldo die zijn ingelogd. Bent u geen lid of abonnee? Kijk voor meer informatie op de pagina over het lidmaatschap.

Zorgvergelijker 2019.

U kunt de zorgvergelijker hier vinden.

► Zo komt de Zorgvergelijker tot stand:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105