06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 3 december 2018

Laat de tekst voorlezen

GEMEENTEN EISEN STRUCTURELE OPLOSSING

VAN DE TEKORTEN IN HET SOCIAAL DOMEIN.

bron: BinnenlandsBestuur/Yolanda de Koster.

Gemeenten willen boter bij de vis van het kabinet als het gaat over een structurele oplossing van de tekorten in het sociaal domein. In het voorjaar willen ze boter bij de vis, waaronder verhoging van het macrobudget jeugd.

Ook moet er een, door het kabinet gefinancierde, voorziening komen om de gemeentelijke tekorten op de jeugdhulp over 2018, 2019 en 2020 op te vangen. Een motie van die strekking is vrijdag, tijdens de buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, door 99,7 procent van de gemeenten aangenomen.

Onderzoek.

Het door minister De Jonge (VWS) toegezegde onderzoek naar de volumegroei in de jeugdzorg moet uiterlijk in februari klaar zijn, zo vinden de gemeenten. Als daaruit blijkt, en daarvan zijn gemeenten overtuigd, dat er sprake is van volumegroei, moet het kabinet in zijn voorjaarsnota geld vrijmaken voor de verhoging van het macrobudget jeugdhulp.

Onvrede.

Een herhaling van het Fonds tekortgemeenten willen gemeenten niet, zo benadrukte VNG-voorzitter Jan van Zanen tijdens de BALV. Daarover is veel onvrede. Gemeenten betaalden voor de helft mee aan die ‘stroppenpot’ van 200 miljoen euro voor tekorten over de jeugdzorg over 2016 en 2017. 77 gemeenten krijgen geld uit die stroppenpot. Het totale tekort van die gemeenten bedroeg 489 miljoen euro. De onvrede zit hem in het feit dat bijna alle gemeenten tekorten op de jeugdhulp hebben, geen cent uit die stroppenpot kregen, maar ondanks een tekort daar wel aan moesten bijdragen.

Wmo-abonnementstarief.

Ook de gevolgen van de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2019 moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden, zo besloten de gemeenten vrijdag. Gemeenten vrezen een aanzuigende werken en mede daardoor gebrek aan sturingsmogelijkheden om de uitgaven binnen de perken te houden. Voor juni moet hiertoe een onderzoeksvoorstel van kabinet en VNG liggen.

► De taal van het sociaal domein:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105