06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch
Laat de tekst voorlezen

WELKE ZORG WORDT GEREGELD

UIT DE ZORGVERZEKERINGSWET?

Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Volgens een goede kennis van ons zouden we voor hulp een beroep kunnen/moeten doen op de zogeheten Zorgverzekeringswet (Zvw). Maar wat houdt die wet nu eigenlijk precies in?"

Onze HN-informateur antwoord:

Naast de bekende verstrekkingen uit het basispakket, zoals geneeskundige zorg, specialistische zorg, verloskundige zorg en psychologische zorg, zijn er ook een aantal voormalige AWBZ-taken opgenomen in het basispakket, namelijk:

- Persoonlijke verzorging en verpleging aan huis (wijkverpleging)

- Behandeling van zintuiglijke gehandicapten

- Palliatieve zorg

Hoe krijg ik toegang tot zorg uit de Zvw?

Als we spreken over zorg vanuit de Zvw dan kan dat gaan over wijkverpleging en verzorging of medische zorg. Toegang tot medische zorg, bijvoorbeeld bij ziekte, geschied doorgaans via de huisarts. De arts kan aan de hand van een bezoek (en een evt. onderzoek) geneesmiddelen voorschrijven, en indien nodig, verwijzen naar een specialist. Als het gaat over andere zorgvraag, namelijk persoonlijke zorg en (wijk)verpleging wordt de wijkverpleegkundige (van de thuiszorginstelling) aangesproken.

Zorgverzerkeringswet.

In een gesprek met de verpleegkundige wordt bepaald welke zorg je nodig hebt (bijvoorbeeld hulp bij het opstaan en aankleden) en hoe deze kan worden georganiseerd.

Hoe wordt de Zvw georganiseerd en bekostigd?

De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor het inkopen van zorg die valt onder de zorgverzekeringswet. Er wordt bijvoorbeeld zorg ingekocht bij thuiszorginstellingen, ziekenhuizen en therapeuten. Persoonlijke verpleging en verzorging kunnen normaliter op basis van een pgb of via ZiN worden georganiseerd. Dit kun je met de wijkverpleegkundige en de zorgverzekeraar bespreken. Je betaalt geen eigen bijdrage, maar wel een eigen risico. Dit is hetzelfde eigen risico die geldt voor de zorgverzekering bij jouw zorgverzekeraar.t de Zorgverzekeringswet.

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenavond

Website mogelijk gemaakt door:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105