06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 3 december 2018

Laat de tekst voorlezen

MEZZO WIL AF VAN TERM

'BETAALDE MANTELZORG'.

bron: Redactioneel/Mezzo.

De afgelopen jaren signaleert Mezzo een forse toename van het gebruik van de term ‘betaalde mantelzorg’ door commerciële partijen.

Mezzo wil dat ze met deze benaming stoppen. 'Het is geen mantelzorg wat deze bedrijven doen, al is deze persoonlijke dienstverlening een mooie optie voor mensen.' Aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo.

‘Betaalde mantelzorg’ bestaat niet

Betaalde mantelzorg bestaat niet, omdat mantelzorg altijd onbetaald is, het is een 'contradictio in terminis'. Het is daarom onjuist en misleidend dat deze bedrijven zich een aanbieder van ‘betaalde mantelzorg’, noemen.

Het zijn particuliere bedrijven die persoonlijke dienstverlening bieden zoals huishoudelijke hulp, boodschappen en gezelschap. Dit werk heeft een begin en een eindtijd. Van mantelzorg spreken we als we zorgen voor een hulpbehoevende naaste uit onze directe sociale omgeving zoals een familielid of vriend.

Onderzoek onder mantelzorgers en steunpunten mantelzorg.

Mezzo onderzocht bij mantelzorgers en steunpunten mantelzorg wat zij van deze ontwikkeling vinden.

Mantelzorgers (41%) zijn vooral negatief omdat zij de term (betaalde) mantelzorg voor betaalde dienstverlening misleidend en verwarrend vinden en dat het ontkracht wat mantelzorg is; dat men deze zorg geeft vanuit liefde en dat mantelzorg vanuit zichzelf altijd onbetaald is.

Daarnaast is 31% van de respondenten neutraal en 23 % is positief of zeer positief. Van de mantelzorgers die positief zijn is men veelal positief over de beschikbaarheid van de diensten omdat dit hen ontlast. Wel noemt men dat deze diensten niet voor iedereen betaalbaar zijn.

Steunpunten bevestigen dat het zorgt voor verwarring (58% van de respondenten) en 79% vindt dat het gebruik moet worden tegengegaan.

Oproep: voorkom verwarring over mantelzorg.

Mezzo is positief dat bedrijven inspelen op de behoefte van mensen om langer thuis te wonen met zorg en om mantelzorgers te ondersteunen. Het is echter onjuist als zij hun diensten aanbieden als betaalde, aanvullende of extra mantelzorg.

Het is geen vorm van mantelzorg wat zij bieden en doet geen recht aan de intensieve zorgtaken én zorgen die mantelzorgers hebben. Je kunt wel zeggen dat deze diensten (tijdelijk) een aanvulling op of vervanging zijn van de zorgtaken die een mantelzorger heeft.

Mezzo roept op een andere term te gebruiken om verwarring en misleiding over mantelzorg te voorkomen.

► Booming business - verkoop van mantelzorg:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105