06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 3 december 2018

Laat de tekst voorlezen

35.000 MENSEN WACHTEN OP GESPECIALISEERDE

GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG.

bron: Redactioneel/GGZ Nederland.

De branchevereniging werkt samen met de leden intensief en onophoudelijk aan het terugdringen van de wachttijden: door regionale samenwerking, innovatie (online behandeling) en het verbeteren van de afstemming tussen intake, diagnostiek en behandeling.

Het helpt dat aanbieders goed controleren of alle mensen die op de wachtlijst staan daadwerkelijk zorg en behandeling nodig hebben, of dat ze al bij een andere zorgaanbieder in behandeling zijn. Ook belangrijk is dat zorgaanbieders zorg aanbieden tijdens de periode tussen de intake en het eerste behandelcontact (via eHealth of contact met ervaringsdeskundigen).

Personeelstekorten.

Voor het duurzaam terugdringen van de wachttijden is het oplossen van personeelstekorten onontbeerlijk. De arbeidsmarktkrapte is een groot probleem. Er zijn soms te weinig (regie)behandelaren om de zorg te bieden. Landelijk zijn er honderden vacatures in de ‘tekortberoepen’. Ook het tegengaan van de regeldruk (33% van alle zorgtijd in de ggz gaat naar administratie) is hard nodig. Tenslotte vindt GGZ Nederland de deelname van de VNG aan het hoofdlijnenakkoord belangrijk in de aanpak van wachttijden. Voor een goede uitstroom uit ggz-instellingen is een actieve inzet van gemeenten rond wonen en ambulante begeleiding hard nodig.

Actuele cijfers.

Het aantal wachtenden uit de peiling van GGZ Nederland wijkt af van de gegevens die Vektis aan de NOS verstrekte: 61.000 wachtenden voor de gehele gespecialiseerde ggz en 27.550 wachtenden voor de basis ggz. Volgens een berekening van Vektis is een inschatting gemaakt van het aantal wachtende cliënten, zonder de instellingen te bevragen op het aantal wachtenden. Deze inschatting is op basis van de instroomcijfers van 2016. “Het lagere cijfer uit de ledenpeiling van GGZ Nederland geeft een genuanceerder beeld, maar is nog altijd ongelooflijk hoog”, zegt voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland: “Wachttijden is een hardnekkig probleem en heeft onze voortdurende inzet en aandacht nodig.”

Q&A wachttijden.

Wit u meer weten over wachttijden? Bekijk dan de bijlage met onze Q&A over wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg.

> Q&A wachttijden

► Reportage - Wachttijden GGZ rijzen de pan uit:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105