06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 3 december 2018

Laat de tekst voorlezen

PGB-OPHOGING VOOR BEWONERS VAN WOONINITIATIEVEN MET EEN

VERPLEGING EN VERZORGING PROFIEL IN DE WET LANGDURIGE ZORG.

bron: Redactioneel/Per Saldo/Pgb.nl.

Met ingang van 2017 geldt het zogeheten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader beschrijft wat cliënten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

Deze kwaliteitseisen zijn ook van toepassing op een pgb-gefinancierd wooninitiatief met bewoners met een pgb-Wlz verpleging en verzorging.

Voor wie?

Budgethouders die wonen in een kleinschalig wooninitiatief, én geïndiceerd zijn voor een zorgprofiel in sector Verpleging en Verzorging (VV 4 tot en met VV 8), krijgen voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een verhoging van het pgb van 4000 euro. Hiermee kunnen betalingen worden verricht aan het kleinschalig wooninitiatief, die moet voldoen aan de vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Kijk voor meer informatie over deze eisen op de website van de V&VN.

Hoe declareren?

De budgethouder kan het extra budget declareren, nadat het is toegekend, door extra uren af te spreken of het uurtarief te verhogen (beiden mag ook). Dat gaat via het standaard wijzigingsformulier van de SVB. De toeslag kan dus niet worden gedeclareerd met het formulier bijkomende zorgkosten.

► Voorwaarden PGB in de zorgverzekeringswet:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenacht

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105