06 - 123 90 746 Otto Copesstraat 83, 5213 GK 's-Hertogenbosch

Maandag 3 december 2018

Laat de tekst voorlezen

VISIE EN VERBETERVOORSTELLEN

BESCHUT WERK.

bron: Redactioneel/Cedris.

Divosa en Cedris pleiten voor één regeling voor de basis van de arbeidsmarkt, omdat iedereen zich in Nederland naar vermogen moet kunnen ontwikkelen.

Niet iedereen lukt dat op eigen kracht. In bepaalde gevallen is extra, (blijvende) ondersteuning nodig. Beschut werk als instrument is hierbij essentieel.

Visie en verbetervoorstellen.

Divosa en Cedris hebben een visie en voorstellen gepresenteerd om beschut werk te verbeteren. Beide organisaties vinden dat er één regeling voor de basis van de arbeidsmarkt moet komen, waarop vanuit dagbesteding en zorg gemakkelijk(er) kan worden aangesloten. Dit betekent, bijvoorbeeld, dat beschut werk een instrument moet kunnen zijn in de doorontwikkeling van mensen. Een instrument waar iemand ook duurzaam gebruik van moet kunnen blijven maken. Dit is één van de voorstellen die Divosa en Cedris hebben gepresenteerd om beschut werk te verbeteren. Hierdoor kan de inzet van Beschut Werk groeien. Tot nu toe blijven de aantallen namelijk sterk achter bij de doelstelling.

Vijf verbeterpunten.

In de bijlage worden onze voorstellen en visie verder toegelicht. Samengevat komen onze voorstellen op het volgende neer:

Zet beschutte werkplekken in als instrument om traploos te kunnen schakelen tussen arbeidsmatige dagbesteding en regulier werk. Voor mensen die blijvend zijn aangewezen op beschut werk moet dit instrument duurzaam ingezet kunnen worden.

Voer een Praktijkroute in voor Beschut Werk, waarbij ook wordt ingezet op ontwikkeling van talent en mogelijke doorstroming.

Zet in op praktijkleren met praktijkverklaringen en deelcertificaten

Ga uit van minimale loonwaarde om ook het onderscheid met arbeidsmatige dagbesteding helder te maken.

Zorg voor voldoende en stabiele financiële ondersteuning.

Een mooie kans.

Er ligt een mooie kans voor ons om het stelsel zo door te ontwikkelen dat het meer dan nu de ontwikkeling van mensen faciliteert. Divosa en Cedris willen hier graag hun steentje aan bijdragen. Het plan is naar de Tweede Kamer gestuurd ter voorbereiding op de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week.

► Beschut werk:

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

Goedenavond

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief December

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105