Maandag 19 juni 2017

Laat de tekst voorlezen

MAANDLOON ZVW-PGB NIET VOOR NIEUWE ZORGOVEREENKOMSTEN.

bron: Redactioneel/PGB/Per Saldo.

door: Ton van Vugt

Momenteel hebben budgethouders met een Zvw-pgb de mogelijkheid hun zorgverlener een maandloon betalen. De betaling loopt dan via de SVB. In feite is het betalen van een maandloon vanuit de Zvw-pgb niet toegestaan.

Daarom is aan de betreffende budgethouders verzocht dit maandloon te wijzigen in urendeclaraties. Deze verplichte overgang van maanloon naar urendeclaratie zou per 1 juli aanstaande ingaan, maar deze maatregel is uitgesteld. Dit besluit geldt echter niet voor nieuwe zorgovereenkomsten. Voor nieuwe zorgovereenkomsten mag u alleen een uurloon afspreken.

Problemen voorkomen.

Het omzetten van de zorgovereenkomsten van een maandloon naar een urendeclaratie heeft tot gevolg dat zorgverleners van budgethouders eenmalig (in de maand augustus) geen vergoeding ontvangen. Ze zouden dan een maand langer op hun uitbetaling moeten wachten en dat zou zorgverleners in financiële problemen kunnen brengen. Per Saldo vindt de verplichte overgang naar een urendeclaratie onacceptabel en is samen met Tweede Kamerlid Vera Bergkamp van D66 een lobby gestart om dit terug te draaien. Met succes. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het maandloon blijft bestaan totdat de invoering van de urendeclaraties kan gebeuren zonder uitstel van betaling aan uw zorgverlener. De invoering kan nog tot wel twee jaar duren. Per Saldo is blij dat dat VWS en de verzekeraars deze maatregel pas door laten gaan als deze zonder grote financiële gevolgen voor de zorgverleners ingevoerd kan worden.

Wat moet u doen?

Wanneer u tot de groep budgethouders behoort met een pgb van de zorgverzekeraar vanuit de Zvw, die zorgverleners uitbetaalt met een maandloon, dan zijn er twee situaties denkbaar:

U hebt u al een wijzigingsformulier ingevuld en opgestuurd naar de SVB
Dan hebt u vorige week een brief gekregen van de SVB waarin het voorgaande wordt uitgelegd. Behoort u tot deze groep dat kunt u tussen 12 en 16 juni aanstaande een telefoontje verwachten van de SVB. U krijgt de keuze om de wijziging van het maandloon naar de urendeclaratie door te voeren of het maandloon alsnog handhaven.

U hebt nog niets gedaan
Ook u krijgt een brief van de SVB, maar u wordt niet gebeld. U kunt de bestaande zorgovereenkomst handhaven.

Meer informatie:

Lees meer in de brief van de staatssecretaris aan de Kamer
Lees meer op de website van de SVB
Lees ook het nieuwsbericht hierover van 24 mei

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

NIEUW! Installeer onze Geef-app en steun ons:

Website mogelijk gemaakt door:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2017

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum