Maandag 19 juni 2017

Laat de tekst voorlezen

OPENBAARHEID BOETES EN BERISPINGEN HELPT PATIËNT NIET.

bron: Redactioneel/ANBO.

door: Marlies van der Vloot.

Het is onnodig om artsen die al een boete of berisping via het tuchtcollege hebben gehad, daar ook publiekelijk de gevolgen van te laten dragen.

Daarmee steunt ANBO het voorstel van artsenfederatie KNMG om het 'naming and shaming' te stoppen. Nu is een boete of een berisping terug te vinden via het BiG-register, waardoor ook kleine fouten langdurig in verband worden gebracht met artsen. Het tuchtrecht moet bijdragen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. En hoewel straffen niet het primaire doel is van het tuchtrecht, overheerst voor betrokken hulpverleners wel het gevoel van straf, zo schrijft zorgonderzoeksinstituut Nivel in een onderzoek onder bijna 300 artsen. ANBO stelt voor om procedures via het tuchtcollege - wat feitelijk een zogeheten intercollegiale toetsing is - niet meer openbaar te maken, tenzij het een schorsing betreft. Gerechterlijke procedures zullen wel openbaar blijven.

Risicomijding.

Transparantie moet wel toegevoegde waard hebben en leiden tot verbetering. "Het is van groot belang dat er vertrouwen is tussen patiënt en arts. Als we artsen die fouten maken in de openbaarheid gaan afrekenen, leidt dit alleen maar tot risicomijding en hogere kosten doordat ze zich bijvoorbeeld gaan indekken door allerlei extra onderzoeken te doen”, aldus Liane den Haan. Bovendien signaleert het Nivel dat veel artsen na een een tuchtrechtprocedure overwegen te stoppen of dat daadwerkelijk doen.

Fouten moeten bespreekbaar zijn.

Ziekenhuizen zijn hoog-complexe bedrijven waarin menselijk handelen en individuele afwegingen een constante rol spelen. En hoe erg ook, het maken van fouten is hierin niet te voorkomen. Belangrijk is dan juist dat er een veilige cultuur ontstaat waarin fouten bespreekbaar zijn, met collega’s maar ook met betrokken patiënten en familie. Dit leidt tot een lerende organisatie en tot verbeteringen. Van afrekengedrag wordt niemand beter, de patiënt niet en de gezondheidszorg al helemaal niet.

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

NIEUW! Installeer onze Geef-app en steun ons:

Website mogelijk gemaakt door:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2017

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum