Maandag 19 juni 2017

Laat de tekst voorlezen

ELKE DAG STERK TEGEN OUDERENMISHANDELING.

bron: Redactioneel/ANBO.

door: Carlijn de Groot.

De internationale dag tegen ouderenmishandeling is belangrijk, maar bewustwording en bescherming is een kwestie van élke dag actief zijn en opletten, dat zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

Hoewel de omvang van ouderenmishandeling niet helemaal duidelijk is, is het wel duidelijk dat het een fors maatschappelijk probleem is. In 2015 ontving Veilig Thuis 1.500 meldingen (1 procent van het totaal aantal meldingen) over ouderenmishandeling, waarvan 36 procent (ook) betrekking heeft op financieel misbruik. "We weten echter dat het in werkelijkheid veel meer zaken zijn", zo zegt Den Haan. "Volgens het ministerie van Volksgezondheid worden naar schatting 30.000 mensen jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik of uitbuiting. Daarom heeft ANBO een flink aantal vrijwilligers opgeleid om voorlichting te geven over de risico’s en het voorkomen van financieel misbruik."

Grip op Geldzaken.

De voorlichters geven presentaties ‘Mantelzorg, mogelijke valkuilen’ door heel het land. Ook maken ze gebruik van een door het Nationale Registratie Instituut ontwikkeld kaartspel om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Den Haan: "De reacties op deze voorlichting maken duidelijk hoe weinig mensen nadenken over het moment dat ze geen grip meer hebben op de eigen geldzaken." Naast de specifiek opgeleide voorlichters zijn ook de ANBO Consulenten uitgerust om signalen van mishandeling en uitbuiting te herkennen tijdens huisbezoeken.

'Omgeving let op!'

Vooral de omgeving moet zich bewust zijn van de risico’s en onduidelijke signalen goed interpreteren. Daarnaast moeten mensen zich goed voorbereiden op het moment dat het zelfstandig beheren van de financiën niet meer lukt. Maak goede afspraken, leg deze op papier vast en maak niet één persoon eindverantwoordelijk, maar laat meerdere mensen meekijken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte begin 2017 een campagne gestart die de omgeving alerter moet maken op signalen van financiële uitbuiting.

Verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft een belangrijke boodschap: denk op tijd na over uw eigen situatie. En wanneer u het gevoel heeft dat er iets niet pluis is: zoek hulp. Het is niet iets om je voor te schamen.

Voorbereiding:

Denk alvast na aan wie u uw bankzaken zou willen en kunnen overlaten;

Zorg dat u niet van één persoon alleen geheel afhankelijk word van uw geldzaken;

Hoe wilt u dat uw geldzaken zijn geregeld als u dat onverhoopt zelf niet meer kan? Welke afspraken wilt u daarover maken? En met wie? Bespreek dit met de persoon die u in gedachten heeft;

Leg vast wat u wilt op papier. Dat kan bijvoorbeeld via de notaris;

Praktische maatregelen kunt u ook treffen met uw bank. Bij veel banken kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over machtigingen op uw bankrekening, zogenaamde ‘zakgeldrekeningen’ of opnamelimieten;

Als u geen vertrouwenspersoon heeft dan kunt u denken aan een mentor of bewindvoerder.

Bij vermoedens van financieel misbruik:

Praat erover met iemand die u vertrouwt;

Praat met de betrokkene(n);

Bel Veilig Thuis op 0800-2000 en vraag naar een medewerker die deskundig is op het gebied van ouderenmishandeling;

Direct nood? Bel de politie op 112.

Meer weten? Bekijk onze checklist!

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

NIEUW! Installeer onze Geef-app en steun ons:

Website mogelijk gemaakt door:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2017

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum