Maandag 19 juni 2017

Laat de tekst voorlezen

NOG STEEDS GEEN ALTERNATIEF VOOR VAR.

bron: Redactioneel/PGB/Per Saldo.

door: Ton van Vugt

Budgethouders die werken met freelancers of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zorgden er tot 1 mei 2016 voor dat zij in het bezit waren van een VAR, een Verklaring ArbeidsRelatie. Dit was noodzakelijk om helderheid te hebben over het al dan niet inhouden of betalen van loonheffingen.

De VAR gaf hierover duidelijkheid. Sinds 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De invoering van deze wet is uitgesteld tot tenminste 1 juli 2018. Tot die tijd worden er geen boetes of naheffingen geheven als achteraf wordt geconstateerd dat er toch sprake is van een dienstverband en niet van een overeenkomst in opdracht. Dat geld echter niet voor kwaadwillenden.

Nieuwe kabinet beslist.

Het huidige kabinet onderzocht of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018. Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom schort staatssecretaris Wiebes de handhaving op tot ten minste 1 juli 2018.

Kwaadwillenden.

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. Het gaat daarbij om gevallen waarin bijvoorbeeld sprake is van opzet, fraude of zwendel, listigheid, valsheid of samenspanning. In die gevallen kan de Belastingdienst correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen.

Wat kunt u doen?

Voor budgethouders geldt dat u in de tussentijd gewoon gebruik kunt blijven maken van de bestaande modelovereenkomst. In afwachting van de herijking is het niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden, worden gewoon beoordeeld.

Meer informatie:

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.
Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Meer nieuws vandaag:

Afgelopen week:

NIEUW! Installeer onze Geef-app en steun ons:

Website mogelijk gemaakt door:

Deze website is een dienst van:

HN heeft de ANBI-status:

IBAN: NL09RABO0158802764

[Kijk hier voor alle mogelijkheden]

HN-nieuwsbrief Juni 2017

Handicap Nationaal

Otto Copesstraat 83

5213 GK 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06 - 123 90 746

Fax: 073 - 850 81 88

E-mail: info@handicapnationaal.nl

IBAN: NL09RABO0158802764

KvK Nummer: 51372266

RSIN Nummer: 823247521

GeefGratis Nummer: 5105

Impressum